Rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 62

Rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 62 została uchwalona 16 listopada 1948 w trakcie 381 sesji Rady Bezpieczeństwa ONZ.

Rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 62
Data uchwalenia 16 listopada 1948
Dotyczy Kwestia Palestyny
Uchwalona przyjęta
Tekst rezolucji
Zastrzeżenia dotyczące pojęć prawnych

Rada Bezpieczeństwa potwierdzała swoje wcześniejsze rezolucje w sprawie ustanowienia i przestrzegania rozejmu w Palestynie, przypominając w szczególności Rezolucję nr 54 z 15 lipca 1948, która stanowiła uznawała, że sytuacja w Palestynie w myśl rozumienia 39 Artykułu Karty Narodów Zjednoczonych stanowi zagrożenie dla pokoju.

Biorąc pod uwagę, że Zgromadzenie Ogólne ONZ na podstawie Rezolucji nr 44 z dnia 1 kwietnia 1948 przywiązuje wagę do przyszłego rządu Palestyny, bez uszczerbku dla działań Mediatora Organizacji Narodów Zjednoczonych wdrażającego postanowienia Rezolucji nr 61 z dnia 4 listopada 1948,

  1. podejmowała decyzję, że w celu wyeliminowania zagrożenia dla pokoju w Palestynie oraz w celu ułatwienia przejścia od obecnego rozejmu do trwałego pokoju, o ogłoszeniu rozejmu we wszystkich sektorach Palestyny;
  2. wzywała strony bezpośrednio zaangażowane w konflikt w Palestynie do poszukiwania porozumienia na drodze negocjacji bezpośrednich lub za pośrednictwem Mediatora, w celu niezwłocznego ogłoszenia zawieszenia broni, w tym:
    1. wytyczenia linii demarkacyjnych stałego zawieszenia broni, których nie mogą przekraczać siły zbrojne żadnej ze stron;
    2. wycofania i redukcji sił zbrojnych, aby utrzymać zawieszenie broni w czasie przechodzenia do trwałego pokoju w Palestynie[1].

Rezolucja nie była głosowana, ale wobec nie zgłaszania sprzeciwów została przyjęta.

PrzypisyEdytuj

  1. United Nations Security Council Resolution 62 (ang.). W: Wikisource [on-line]. [dostęp 2011-12-01].

Zobacz teżEdytuj