Rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 66

Rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 66 została uchwalona 29 grudnia 1948 w trakcie 396 sesji Rady Bezpieczeństwa ONZ.

Rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 66
Data uchwalenia 29 grudnia 1948
Dotyczy Kwestia Palestyny
Uchwalona przyjęta
Tekst rezolucji
Zastrzeżenia dotyczące pojęć prawnych

Rada Bezpieczeństwa po rozpatrzeniu sprawozdania Mediatora Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie wznowienia działań wojennych w Palestynie w dniu 22 grudnia 1948, wezwała zainteresowane rządy:

  1. aby natychmiast ogłosiły zawieszenie broni;
  2. aby natychmiast wprowadziły w życie postanowienia Rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 61 z dnia 4 listopada 1948 i zalecenia wydane przez Mediatora ONZ;
  3. umożliwiły i ułatwiły obserwatorom ONZ sprawowanie pełnej kontroli rozejmu.

Rada Bezpieczeństwa zobowiązała komisję powołaną 4 listopada 1948, aby rozpatrzyła sytuację w południowej Palestynie zgodnie z postanowieniami Rezolucji RB nr 61 i Rezolucji RB nr 62, i przedstawiła sprawozdanie Radzie. Rezolucja zapraszała Kubę i Norwegię aby 1 stycznia 1949 zastąpiły w składzie komisji dwóch członków odchodzących na emeryturę (Belgia i Kolumbia).

Rezolucja wyrażała nadzieję, że członkowie powołanej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 11 grudnia 1948 Komisji Pojednawczej, wyznaczą swoich przedstawicieli i z jak najmniejszym opóźnieniem utworzą Komisję[1].

Rezolucja została przyjęta ośmioma głosami, przy wstrzymaniu się od głosu Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, ZSRR i Stanów Zjednoczonych.

PrzypisyEdytuj

  1. United Nations Security Council Resolution 66 (ang.). W: Wikisource [on-line]. [dostęp 2011-12-31].

Zobacz teżEdytuj