Rezolucje Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych

Rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ – uchwały jednego z sześciu głównych organów Organizacji Narodów Zjednoczonych. Szczególne znaczenie mają rezolucje Rady Bezpieczeństwa dotyczące utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, a zwłaszcza decyzje o zastosowaniu sankcji niewymagających użycia siły zbrojnej (art. 41. Karty) oraz decyzje o sankcjach zbrojnych (art. 42 Karty). Jako jedyne spośród rezolucji uchwalanych przez organy ONZ, mają moc prawnie wiążącą dla państw – na mocy art. 25 Karty Narodów Zjednoczonych[1]. Ich legalność nie może być kwestionowana, nie podlegają także kontroli sądowej ze strony Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości[2].

Sala posiedzeń Rady Bezpieczeństwa ONZ

Dwie wojny w XX wieku znalazły w rezolucjach Rady Bezpieczeństwa swe podstawy prawne: wojna koreańska w latach 1950–1953 (Rezolucja nr 85) oraz I wojna w Zatoce Perskiej w roku 1991 (Rezolucja nr 678). Ta ostatnia rezolucja była powoływana także jako podstawa interwencji w Iraku w 2003 roku, jednak legalność tej interwencji i doszukiwanie się podstawy prawnej dla niej w rezolucji nr 678 było kwestionowane przez wiele państw.

PrzypisyEdytuj

  1. Art. 25 Karty stanowi, iż: Członkowie Organizacji Narodów Zjednoczonych zgadzają się przyjmować i wykonywać decyzje Rady Bezpieczeństwa zgodnie z niniejszą Kartą.
  2. W. Czapliński, A. Wyrozumska, Prawo międzynarodowe publiczne. Zagadnienia systemowe, wyd. II, Warszawa 2004, s. 373

BibliografiaEdytuj

  • W. Czapliński, A. Wyrozumska, Prawo międzynarodowe publiczne. Zagdanienia systemowe, wyd. II, Warszawa 2004, ISBN 83-7387-195-0
  • Janusz Rydzkowski, Słownik Organizacji Narodów Zjednoczonych, wyd. II, Warszawa 2003, ISBN 83-214-1300-5

Linki zewnętrzneEdytuj