Rezonans (cząstka)

Ten artykuł dotyczy cząstki. Zobacz też: inne znaczenia tego słowa.

Rezonanshadron nietrwały ze względu na oddziaływanie silne. Jego czas życia jest zwykle rzędu 10−24 s. Ze względu na tak małą jego wartość masa rezonansu nie jest dobrze ustalona. Masy cząstki dane są rozkładem Breita-Wignera, który opisuje też kształt klasycznej krzywej rezonansowej, stąd nazwa.

Rozrzut mas cząstki jest konsekwencją zasady nieoznaczoności Heisenberga:

gdzie stała Plancka. Cząstka o bardzo krótkim – a więc bardzo dobrze określonym czasie życia (małe ) ma więc duży rozrzut energii, a co za tym idzie, duży rozrzut mas.

Przykład: Cząstka ma rozkład masy o szerokości połówkowej Γ ≈ 118 MeV/. Jej czas życia jest więc rzędu

Nie istnieją obecnie detektory pozwalające na bezpośredni pomiar toru lotu takiej cząstki. Cząstka o energii rzędu 10 GeV przeleci średnio jedynie 0,1 nm przed rozpadem – odległość porównywalną z rozmiarem pojedynczego atomu. Możliwy jest jedynie pomiar masy niezmienniczej produktów rozpadów cząstki.