RTF (Rich Text Format) – format pliku opracowany w 1987 r. przez Microsoft do międzyplatformowej wymiany informacji pomiędzy procesorami tekstów.

RTF posługuje się zestawami znaków ANSI, PC-8, Macintosh lub IBM PC do sterowania formatowaniem tekstu na ekranie i w druku. Od wersji 1.6 RTF obsługuje Unicode. Składnia formatu jest podobna do składni TeX. Użycie kodów sterujących pozwala łatwo tworzyć dokumenty z definicją czcionki, wielkością czcionki, kolorem tekstu czy tablicami. RTF jest formatem domyślnych edytorów w systemie OS XTextEdit, oraz w systemie Microsoft WindowsWordPad.

Przykład pliku edytuj

Użycie poniższego kodu:

 {\rtf
 Cześć!\par
 Trochę {\b wytłuszczonego tekstu}.\par
 }

da w wyniku:

Cześć!
Trochę wytłuszczonego tekstu.

Uwagi edytuj

Wsteczny ukośnik \ rozpoczyna kod sterujący. Kod \par wskazuje nowy akapit, a kod \b włącza pogrubienie tekstu. Nawiasy klamrowe {} definiują grupę; w przykładzie grupa została użyta do ograniczenia oddziaływania kodu sterującego \b. Wszystko inne będzie traktowane jako czysty tekst, czyli tekst do sformatowania. Poprawny dokument RTF jest grupą zaczynającą się od kodu sterującego \rtf.

Linki zewnętrzne edytuj

Zobacz też edytuj