Ridna Szkoła

Ridna Szkoła, ukr. Рідна школа – ukraińskie stowarzyszenie pedagogiczne i oświatowe.

Została założona w Galicji, w roku 1881. Początkowo nazywała się Ruskie Towarzystwo Pedagogiczne Ridna Szkoła, od 1912 Ukraińskie Towarzystwo Pedagogiczne Ridna Szkoła.

Pierwszym prezesem stowarzyszenia był Amwrosij Janowśkyj. Najbardziej znani prezesi: Ołeksandr Barwinśkyj, Edward Charkewycz (1896–1902), Ostap Makaruszka, inni działacze: Anatol Wachnianin, Kostiatyna Małyćka, Julian Romanczuk, Wołodymyr Szuchewycz.

Po agresji ZSRR na Polskę w końcu 1939 rozwiązane przez władze sowieckie.

Bibliografia, literaturaEdytuj

  • Рідна школа w: Енциклопедія історії України: Т. 9. Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - Київ 2012, Wyd. «Наукова думка». ​ISBN 966-00-0632-2