Riksmarsk

Riksmarsk – urząd i stanowisko królewskiego marszałka (Riksmarskalk), szwedzki odpowiednik konetabla francuskiego, dowódca wojsk lądowych.

Herb urzędu Riksmarskalka
Riksmarskalk Axel Vennersten w roku 1942

Lista marszałków królewskichEdytuj

do XVI wiekuEdytuj

XVII wiekEdytuj

XVIII wiekEdytuj

XIX wiekEdytuj

XX wiekEdytuj

XXI wiekEdytuj