Riksmarsk – urząd i stanowisko królewskiego marszałka (Riksmarskalk), szwedzki odpowiednik konetabla francuskiego, dowódca wojsk lądowych.

Herb urzędu Riksmarskalka
Riksmarskalk Axel Vennersten w roku 1942

Lista marszałków królewskich

edytuj

do XVI wieku

edytuj

XVII wiek

edytuj

XVIII wiek

edytuj

XIX wiek

edytuj

XX wiek

edytuj

XXI wiek

edytuj