Riszonim (hebr. ראשונים pierwsi [uczeni]) – w historii prawodawstwa żydowskiego uczeni działający w późnym średniowieczu, po epoce gaonów, w XII-XV w.