Robert Grzeszczak (prawnik)

polski prawnik, specjalista w zakresie prawa Unii Europejskiej, prawa międzynarodowego publicznego i prawa konstytucyjnego

Robert Grzeszczak – polski prawnik, profesor nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne, specjalista w zakresie prawa Unii Europejskiej, prawa międzynarodowego publicznego i prawa konstytucyjnego.

Robert Grzeszczak
ilustracja
Państwo działania

 Polska

profesor nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne
Specjalność: prawo europejskie, prawo międzynarodowe, prawo konstytucyjne
Alma Mater

Uniwersytet Wrocławski

Doktorat

2003 – prawo
UWr

Habilitacja

2012 – prawo
UW

Profesura

2019

naukowiec, wykładowca

Życiorys

edytuj

W 1998 ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Tam też w 2003 na podstawie napisanej pod kierunkiem Krzysztofa Wójtowicza rozprawy pt. Parlamenty narodowe państw członkowskich w Unii Europejskiej otrzymał stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa, specjalność: prawo konstytucyjne.

W 2012 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy pt. Władza wykonawcza w systemie Unii Europejskiej uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa. Został profesorem Uniwersytetu Warszawskiego w Instytucie Prawa Międzynarodowego. W 2019 roku nadano mu tytuł profesora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.

Specjalizuje się w europejskim prawie instytucjonalnym i materialnym, zwłaszcza w prawie rynku wewnętrznego UE, w prawie międzynarodowym oraz porównawczym prawie ustrojowym. Jako stypendysta różnych fundacji i agend rządowych (Polski, Niemiec, USA) studiował i odbywał staże badawcze m.in. w Uniwersytecie im. Humboldta w Berlinie, Wolnym Uniwersytecie w Berlinie, Uniwersytecie w Perugii, Sądzie Najwyższym USA, Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji. Uczestniczył w licznych międzynarodowych konferencjach naukowych, autor/współautor i redaktor monografii, podręczników akademickich, artykułów naukowych i popularyzujących naukę prawa, występował jako ekspert m.in. dla Kancelarii Sejmu RP, Senatu RP oraz dla licznych ministerstw i fundacji, prowadził wykłady w KSAP i Rządowym Centrum Legislacji, jako ekspert współpracował z licznymi organizacjami pozarządowymi.[1]

Od 2017 roku prof. Grzeszczak jest członkiem Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, a w kadencji 2020-2023 został wybranym na Przewodniczącego Komitetu Nauk Prawnych PAN, od 2021 roku pełni funkcję Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Prawne Uniwersytetu Warszawskiego (kadencja 2021-2024)[2], ponadto jest członkiem Rady Programowej Archiwum Osiatyńskiego oraz Rady Programowej Programu Spraw Precedensowych Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka , ekspert Team Europe[3], a w 2022 roku został wybrany do Academia Europea (London)[4]. W 2022 roku został Kierownikiem powołanego na Wydziale Prawa i Administracji UW - Centrum Badań Ustroju Unii Europejskiej[5]. W 2023 roku, uchwałą Senatu Uniwersytetu Warszawskiego uzyskał status profesora zwyczajnego. W 2023 roku został wybrany do Rady Doskonałości Naukowej na kadencję 2024-2027[6].

Przypisy

edytuj
  1. Wydział Prawa i Administracji UW [online] [dostęp 2021-01-13] (pol.).
  2. Nauki Prawne - Rady Naukowe [online], uw.edu.pl [dostęp 2024-04-25] (pol.).
  3. https://poland.representation.ec.europa.eu/system/files/2022-03/BROSZURA_TEAM_EUROPE_2022_WEB.pdf [dostęp 2023-08-21] (pol.)
  4. https://www.ae-info.org/ae/Member/Grzeszczak_Robert [dostęp 2023-08-21] (pol.)
  5. https://cuue.wpia.uw.edu.pl/ [dostęp 2023-08-21] (pol. • ang.)
  6. RDN, Zespół nr V Nauki Społeczne [online] [dostęp 2024-01-20].