Robota geologiczna

Roboty geologiczne – wykonywanie w ramach prac geologicznych wszelkich czynności poniżej powierzchni terenu, w tym przy użyciu środków strzałowych, a także likwidacja wyrobisk po tych czynnościach. Jest to definicja legalna zawarta w Prawie geologicznym i górniczym. Roboty geologiczne wykonuje się w oparciu o projekt robót geologicznych, a jeśli obejmują poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż węglowodorów, do ich wykonywania niezbędne jest uprzednie pozyskanie koncesji.

Zobacz teżEdytuj

BibliografiaEdytuj

  • H. Schwarz-Prawo geologiczne i górnicze. Komentarz. Tom I. Art.1-103, Wrocław 2012