Rocznik Sędziwoja

Rocznik Sędziwoja – rocznik znany z rękopisu z połowy XV wieku, który należał do Sędziwoja z Czechła. Jest zaliczany do tzw. roczników małopolskich. Sądzi się, że wypisano go z jakiegoś większego tekstu, dodając cztery zapiski z lat 1331-1360[1].

PrzypisyEdytuj

  1. J. Dąbrowski, Dawne dziejopisarstwo polskie (do roku 1480), Wrocław - Warszawa - Kraków 1964, s. 67.