Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych

{{Czasopismo infobox}} Nieznane pola: "e-mail". Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych – najstarsze w Polsce czasopismo naukowe poświęcone w całości dziejom społecznym i gospodarczym Polski i powszechnym. Wychodzi nieprzerwanie (nie licząc lat II wojny światowej) od 1931 r.

Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych
Częstotliwość rocznik
Państwo  Polska
Adres Rynek Starego Miasta 29/31, 00-272 Warszawa
Wydawca Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Rodzaj czasopisma historia społeczna i gospodarcza Polski i powszechna
Język polski
Pierwszy numer 1931
Redaktor naczelny Dariusz Jarosz
Stali współpracownicy Piotr Guzowski
Średni nakład 150 egz.
Format B5
Liczba stron ok. 300
ISSN 0080-3634
Strona internetowa

Założone zostało we Lwowie przez Franciszka Bujaka i Jana Rutkowskiego i tam ukazywało się aż do 1938 r. Następnie wydawane było w Poznaniu, a od t. 56/57 (1996/1997) w Warszawie. Przez cały okres powojenny wydawcą pozostaje Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Wydział Historii i Nauk Społecznych, od 2004 r. w koedycji z Instytutem Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Wersją referencyjną czasopisma jest wydanie elektroniczne. Czasopismo wydawane jest na zasadach open acces na licencji CC BY-ND.  

Aktualny Komitet Redakcyjny czasopisma: Paweł Grata, Piotr Guzowski (zastępca redaktora naczelnego), Dariusz Jarosz (redaktor naczelny), Elżbieta Kościk, Cezary Kuklo, Krzysztof Makowski, Włodzimierz Mędrzecki, Natalia Jarska (sekretarz)

Linki zewnętrzneEdytuj