Roczniki Historyczne

czasopismo historyczne

Roczniki Historyczne - polskie czasopismo naukowe poświęcone historii średniowiecza. Powstało w 1925, a jego założycielem i pierwszym redaktorem był Kazimierz Tymieniecki. Początkowo wydawcą "Roczników Historycznych" Towarzystwo Miłośników Historii w Poznaniu. Po II wojnie światowej czasopismo ukazywało się nakładem Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk,a od tomu XX (wydanego w 1955 r.) jako organ jego Wydziału Historii i Nauk Społecznych. W 2003 r., jako współwydawca, dołączył Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk.

Roczniki Historyczne
Ilustracja
Roczniki Historyczne okładka
Częstotliwość rocznik
Państwo  Polska
Adres ul. Mielżyńskiego 27/29
61-725 Poznań
Wydawca Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Tematyka historia
Pierwszy numer 1925
Redaktor naczelny Tomasz Jurek
Średni nakład 150 egz.
Format B5
Liczba stron 300
ISSN 0324-8586
Strona internetowa

Kazimierz Tymieniecki pełnił obowiązki redaktora aż śmierci w 1968 r., dzieląc je z ks. Henrykiem Likowskim (1925-1926), Kazimierzem Kaczmarczykiem (1925-1939), Zygmuntem Wojciechowskim (1946-1952), Kazimierzem Piwarskim (1956-1957), wreszcie Gerardem Labudą (od 1958 r.), który w 1969 r. przejął redakcję i piastował ją do 1986 r. W latach 1987-2002 redaktorem naczelnym był Antoni Gąsiorowski. Od 2003 r. funkcję tę pełni Tomasz Jurek.

Pierwotnie Roczniki Historyczne zajmowały się sprawami ziem zachodnich i stosunków polsko-niemieckich. Z czasem profil ten stracił na wyrazistości, znaczenia nabrała za to specjalizacja chronologiczna. Od blisko ćwierćwiecza Roczniki poświęcone są polskim i powszechnym dziejom średniowiecza i wczesnych czasów nowożytnych.

W Rocznikach Historycznych ukazują się rozprawy, artykuły, prace drobne, mniejsze teksty źródłowe, przeglądy badań, polemiki, a także liczne recenzje. Począwszy od tomu LXXI (2005) angielskie abstrakty artykułów dostępne są w Internecie na stronach The Central European Journal of Social Sciences and Humanities.

Czasopismo znajduje się na liście European Reference Index for Humanities (ERIH PLUS). Ukazuje się w otwartym dostępie na licencji CC BY-ND.

Linki zewnętrzneEdytuj