Roczniki Historyczne

czasopismo historyczne

{{Czasopismo infobox}} Nieznane pola: "e-mail".

Roczniki Historyczne
Ilustracja
Roczniki Historyczne okładka
Częstotliwość rocznik
Państwo  Polska
Adres ul. Mielżyńskiego 27/29
61-725 Poznań
Wydawca Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Rodzaj czasopisma historia Polski i powszechna średniowiecza i wczesnych czasów nowożytnych
Pierwszy numer 1925
Redaktor naczelny Tomasz Jurek
Średni nakład 150 egz.
Format B5
Liczba stron 300
ISSN 0324-8586
Strona internetowa

Roczniki Historyczne - polskie czasopismo naukowe poświęcone historii średniowiecza. Powstało w 1925, a jego założycielem i pierwszym redaktorem był Kazimierz Tymieniecki. Początkowo wydawcą "Roczników Historycznych" Towarzystwo Miłośników Historii w Poznaniu. Po II wojnie światowej czasopismo ukazywało się nakładem Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk,a od tomu XX (wydanego w 1955 r.) jako organ jego Wydziału Historii i Nauk Społecznych. W 2003 r., jako współwydawca, dołączył Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk.

Kazimierz Tymieniecki pełnił obowiązki redaktora aż śmierci w 1968 r., dzieląc je z ks. Henrykiem Likowskim (1925-1926), Kazimierzem Kaczmarczykiem (1925-1939), Zygmuntem Wojciechowskim (1946-1952), Kazimierzem Piwarskim (1956-1957), wreszcie Gerardem Labudą (od 1958 r.), który w 1969 r. przejął redakcję i piastował ją do 1986 r. W latach 1987-2002 redaktorem naczelnym był Antoni Gąsiorowski. Od 2003 r. funkcję tę pełni Tomasz Jurek.

Pierwotnie Roczniki Historyczne zajmowały się sprawami ziem zachodnich i stosunków polsko-niemieckich. Z czasem profil ten stracił na wyrazistości, znaczenia nabrała za to specjalizacja chronologiczna. Od blisko ćwierćwiecza Roczniki poświęcone są polskim i powszechnym dziejom średniowiecza i wczesnych czasów nowożytnych.

W Rocznikach Historycznych ukazują się rozprawy, artykuły, prace drobne, mniejsze teksty źródłowe, przeglądy badań, polemiki, a także liczne recenzje. Począwszy od tomu LXXI (2005) angielskie abstrakty artykułów dostępne są w Internecie na stronach The Central European Journal of Social Sciences and Humanities.

Czasopismo znajduje się na liście European Reference Index for Humanities (ERIH PLUS). Ukazuje się w otwartym dostępie na licencji CC BY-ND.

Linki zewnętrzneEdytuj