Roczniki Humanistyczne

pismo wydawane od 1949 w Lublinie przez Towarzystwo Naukowe KUL

Roczniki Humanistyczne – pismo wydawane od 1949 w Lublinie przez Towarzystwo Naukowe KUL, przy współudziale Wydziału Nauk Humanistycznych KUL. Ukazuje się nieprzerwanie od 1949 roku pod auspicjami Wydziału Historyczno-Filologicznego Towarzystwa Naukowego KUL, początkowo jako jeden wolumin, z którego stopniowo zaczęły się wyodrębniać nowe zeszyty, każdy związany z określoną specjalnością naukową w obrębie jednej z 4 dyscyplin humanistycznych: literaturoznawstwa, językoznawstwa, historii i nauk o sztuce, w tym historii sztuki i muzykologii. Obecnie ukazuje się dwanaście zeszytów rocznie:

 • z. 1 - Literatura polska
 • z. 2 - Historia
 • z. 3 - Filologia klasyczna
 • z. 4 - Historia sztuki
 • z. 5 - Neofilologia
 • z. 6 - Językoznawstwo
 • z. 7 - Słowianoznawstwo
 • z. 8 - Lingwistyka korpusowa i translatoryka
 • z. 9 - Sinologia
 • z. 10 - Glottodydaktyka
 • z. 11 - Anglica
 • z. 12 - Muzykologia
Roczniki Humanistyczne
Annales de Lettres et Sciences Humaines
Annals of Arts
Częstotliwość

Rocznik

Państwo

 Polska

Adres

20-023 Lublin
ul. Chopina 29/11

Wydawca

Towarzystwo Naukowe KUL Wydział Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Tematyka

nauki humanistyczne

Język

polski, angielski, białoruski, francuski, hiszpański, niderlandzki, niemiecki, rosyjski, ukraiński

Pierwszy numer

1949

Redaktor naczelny

Dariusz Skórczewski

Stali współpracownicy

Monika Sidor - sekretarz redakcji

ISSN

0035-7707

2544-5200 (wersja elektroniczna)

DOI

10.18290/rh

Strona internetowa

Roczniki Humanistyczne są czasopismem recenzowanym: do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej 2 niezależnych recenzentów (tzw. double-blind peer review). Każdy zeszyt ma odrębny komitet redakcyjny i międzynarodową radę naukową. Redaktorem naczelnym jest (od 2016 r.) Dariusz Skórczewski, sekretarzem redakcji Monika Sidor.

Roczniki Humanistyczne są zarejestrowane w bazach naukowych Scopus, Emerging Sources Citation Index (Web of Science Core Collection), Central and Eastern European Online Library, EBSCO, ERIH Plus, CEJSH, BazHum, Index Copernicus i POL-Index.

Bibliografia

edytuj