Roczniki Humanistyczne

pismo wydawane od 1949 w Lublinie przez Towarzystwo Naukowe KUL

Roczniki Humanistyczne – pismo wydawane od 1949 w Lublinie przez Towarzystwo Naukowe KUL, przy współudziale Wydziału Nauk Humanistycznych KUL. Ukazuje się nieprzerwanie od 1949 roku pod auspicjami Wydziału Historyczno-Filologicznego Towarzystwa Naukowego KUL, początkowo jako jeden wolumin, z którego stopniowo zaczęły się wyodrębniać nowe zeszyty, każdy związany z określoną specjalnością naukową w obrębie jednej z 4 dyscyplin humanistycznych: literaturoznawstwa, językoznawstwa, historii i historii sztuki. Obecnie ukazuje się jedenaście zeszytów rocznie:

 • z. 1 - Literatura polska
 • z. 2 - Historia
 • z. 3 - Filologia klasyczna
 • z. 4 - Historia sztuki
 • z. 5 - Neofilologia
 • z. 6 - Językoznawstwo
 • z. 7 - Słowianoznawstwo
 • z. 8 - Lingwistyka korpusowa i translatoryka
 • z. 9 - Sinologia
 • z. 10 - Glottodydaktyka
 • z. 11 - Anglica
Roczniki Humanistyczne
Annales de Lettres et Sciences Humaines
Annals of Arts
Częstotliwość Rocznik
Państwo  Polska
Adres 20-023 Lublin
ul. Chopina 29/11
Wydawca Towarzystwo Naukowe KUL Wydział Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Rodzaj czasopisma czasopismo naukowe
Język polski, angielski, rosyjski, niemiecki, francuski
Pierwszy numer 1949
Redaktor naczelny Krzysztof Narecki
ISSN 0035-7707
Strona internetowa

Roczniki Humanistyczne są czasopismem recenzowanym: do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej 2 niezależnych recenzentów (tzw. double-blind peer review). Każdy zeszyt ma odrębny komitet redakcyjny i międzynarodową radę naukową.

Roczniki Humanistyczne są zarejestrowane w bazach naukowych: CEEOL (Central and Eastern European Online Library) i CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities).

Roczniki Humanistyczne posiadają numer DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rh .

BibliografiaEdytuj