Rodzaj literacki

sposób klasyfikacji dzieł literackich ze względu na formę wypowiedzi i budowę utworu

Rodzaj literacki – podstawowy w literaturoznawstwie polskim (także rosyjskim i niemieckim) sposób klasyfikacji dzieł literackich. Jest to podział ze względu na formę wypowiedzi, a jednocześnie budowę utworu. Współczesny podział na rodzaje literackie wywodzi się z tradycji literackiej antycznej Grecji, ale nie jest identyczny z tym przyjętym w starożytności. Umożliwia ogólny podział struktury utworów literackich od strony formalnej, niezależnie od epoki i miejsca, w jakich powstało dane dzieło. Podziału tego praktycznie nie stosuje się w literaturoznawstwie francuskim i anglosaskim, choć jest tam znany.

Podział na rodzaje literackie jest podziałem pierwotnym i dalej dzieli się na gatunki literackie. Wyróżnia się trzy główne rodzaje literackie: