Rodzaje dowodów w prawie:

 • wyjaśnienia strony (oskarżonego, obwinionego)
 • oświadczenie strony złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy
 • zeznanie strony przesłuchanej pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych zeznań
 • zeznania świadków – jakie mogą być połączone z ich konfrontacją – w tym incognito (anonimowych), a więc takich, których imienia i nazwiska nie ujawnia się drugiej stronie postępowania i osobom postronnym, oraz koronnych, czyli takich, którzy zgodzili się zeznawać w zamian za złagodzenie lub darowanie kary za własne przestępstwa i ewentualną ochronę państwa przed zemstą osób, przeciwko którym skierowane są składane zeznania
 • oględziny danego miejsca lub rzeczy
 • okazanie osoby lub rzeczy
 • przeszukanie (protokół z niego)
 • opinie biegłych (rzeczoznawców, grafologów, językoznawców, psychiatrów, tłumaczy itp.
 • wywiad środowiskowy
 • dokumenty prywatne i urzędowe, w tym księgi rachunkowe i podatkowe, akty notarialne i wydane przez odpowiednie urzędy zaświadczenia
 • informacje zapisane na nośnikach papierowych i elektronicznych (listy, notatki, faksy, e-maile, sms-y, mms-y, pliki audio i wideo, fotografie itp.
 • sekcja i ekshumacja zwłok
 • eksperyment procesowy
 • przesłuchanie z użyciem wykrywacza kłamstw (tzw. wariografu)
 • badanie grupy krwi
 • badanie DNA
 • badanie daktyloskopijne (z odcisków palców, linii papilarnych)
 • badanie z wymazu śluzówki policzków, włosów, śliny, próby pisma, zapachu, głosu itp.[1].

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

 1. M. Koszowski, Dwadzieścia osiem wykładów ze wstępu do prawoznawstwa, Warszawa 2019, s. 237.

Bibliografia edytuj

 • Maciej Koszowski, Dwadzieścia osiem wykładów ze wstępu do prawoznawstwa, Wydawnictwo CM, Warszawa 2019, ISBN 978-83-66704-82-4.