Rodzina zbiorów – wygodniejsza, często używana nazwa na określenie „zbioru zbiorów”.

W poniższych przykładach użycie słowa „zbiór” jest niezręczne językowo:

Rodzina skończona
Rodzinę zbiorów nazywamy skończoną, jeśli składa się ze skończonej liczby zbiorów (ma skończoną liczbę elementów).

Podrodzina edytuj

Podrodzinapodzbiór danej rodziny (czyli podzbiór zbioru zbiorów).

Np.

  • Zbiór wszystkich przedziałów ograniczonych na osi liczbowej tworzy podrodzinę rodziny wszystkich przedziałów osi liczbowej.
  • Zbiór wszystkich zbiorów skończonych zbioru liczb rzeczywistych tworzy podrodzinę rodziny wszystkich podzbiorów przeliczalnych zbioru liczb rzeczywistych.

Zobacz też edytuj