Otwórz menu główne

Rok szkolny – okres przeznaczony na realizację programu nauczania jednej klasy; w Polsce zależnie od szczebla szkoły trwa do końca sierpnia lub od początku września do czerwca roku następnego, co daje łącznie ok. 210 dni nauki; w innych krajach od 150 do 240 dni nauki; rok szkolny dzieli się zazwyczaj na semestry (półrocza) lub na 3-4 okresy, kiedy dokonuje się podsumowania osiągnięć szkolnych[1]. Jest to okres trwania nauki i zajęć szkolnych w szkołach - podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych począwszy od września do czerwca (10 miesięcy).

Spis treści

PolskaEdytuj

W Polsce, zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996)[2], rok szkolny we wszystkich szkołach i innych placówkach oświatowych rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy 31 sierpnia następnego roku, co oznacza, że liczy tyle dni, ile rok kalendarzowy. Od roku szkolnego 1975/76 do roku szkolnego 1980/81 początek roku następował po 20 sierpnia, choć uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego miało miejsce około 1 września.

Pojęcie roku szkolnego jest często mylone z pojęciem czasu trwania zajęć szkolnych (opisanego poniżej). W mowie potocznej terminy te są rzadko rozróżniane.

Rok szkolny dzieli się na semestry.

Czas trwania zajęć szkolnychEdytuj

Czas trwania zajęć szkolnych ustala się zgodnie z rozporządzeniem w sprawie organizacji roku szkolnego[3]. W szkołach (z wyjątkami) zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września, a kończą w najbliższy piątek po dniu 20 czerwca. Jeżeli pierwszy dzień września wypada w piątek albo sobotę, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po dniu 1 września[3][4]. Wyjątkiem był rok szkolny 2010/2011, wtedy zakończył się w środę 22 czerwca, ze względu na święto Bożego Ciała w dniu 23 czerwca.

Od roku szkolnego 2011/2012 do 2015/2016 zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończyły się w ostatni piątek czerwca.

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Wincenty Okoń: Nowy Słownik Pedagogiczny. Warszawa: Żak, 2001, s. 338. ISBN 978-83-89501-78-3.
  2. Art. 94 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996).
  3. a b Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603).
  4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1335).