Rolnik indywidualny

Rolnik indywidualny – w myśl ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z 2003 roku (Dz.U. z 2022 r. poz. 2569) osoba fizyczna, będąca właścicielem lub dzierżawcą użytków rolnych nieprzekraczających powierzchni 300 hektarów, posiadająca określone przez ustawę kwalifikacje rolnicze i zamieszkała w gminie, gdzie położona jest jedna z nieruchomości rolnych, wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego. Tylko rolnik indywidualny może prowadzić gospodarstwo rodzinne.

BibliografiaEdytuj

  • Jarosiewicz M., Gospodarstwo rolne, (w:) Prawo rolne pod red. M. Jarosiewicza i K. Kozikowskiej, Kraków 2007, s. 22-23.