Roman I (hospodar mołdawski)

hospodar Mołdawii

Roman I (zm. 1394) – hospodar Mołdawii w latach 1391–1394.

Roman I
Ilustracja
hospodar Mołdawii
Okres

od 1391
do 1394

Dane biograficzne
Dynastia

Muszatowicze

Data śmierci

1394

Ojciec

Costea lub Stefan Bogdanowicz

Matka

Muszata

Przysięga wierności Romana I królowi Polski Władysławowi II Jagielle i Jadwidze w 1393 roku

Jego pochodzenie jest sporne. Zdaniem J. Demela był synem Costei oraz Małgorzaty Muszaty, córki Bogdana I, bratem swego poprzednika Piotra I (podobnie uważa D. Musialik). Zdaniem J. Tęgowskiego był synem Stefana Bogdanowicza (syna Bogdana I) i Małgorzaty Muszaty (która wówczas nie mogłaby być córką Bogdana).

Przypuszczalnie poszerzył granice swego władztwa na południu, być może sięgając nawet Morza Czarnego. W 1393 wystawił dokument poddańczy wobec króla polskiego, jednak wkrótce potem jego stosunki z Polską się zaogniły. Podczas sporu o Podole Roman poparł kandydata Zygmunta Luksemburskiego, spróbował też przyłączyć do Mołdawii Pokucie argumentując to brakiem zwrotu przez króla polskiego pożyczki udzielonej pod jego zastaw[1]. W efekcie niepowodzeń w tych działaniach w 1394 został pozbawiony władzy przez bojarów.

Żoną Romana I była Anastazja. Przypuszcza się, że mogła być ona córką hospodara Latco. C. Cihodaru, rumuński historyk, wysunął hipotezę, że była córką hospodara wołoskiego Mikołaja Aleksandra. Z tym poglądem polemizował J. Tęgowski. Synami Romana I byli hospodar Aleksander Dobry oraz Bogdan (przez pewien czas koregent Aleksandra).

PrzypisyEdytuj

  1. Demel J., Historia Rumunii, wyd. 2, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź 1986, s. 115

BibliografiaEdytuj

  • Demel J., Historia Rumunii, wyd. 2, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź 1986, s. 115.
  • Tęgowski J., Powiązania genealogiczne wojewodów mołdawskich Bogdanowiczów z domem Giedyminowiczów w XIV-XV wieku, "Genealogia. Studia i materiały historyczne", t. 3, 1993, s. 52-53, 55.
  • Dominik Musialik. Najdawniejsze próby utrzymania niezależności przez hospodarstwo mołdawskie od XIV do poł. XV wieku. „Studenckie Zeszyty Historyczne”. 14, s. 42–44, 2008. Kraków: Koło Naukowe Historyków Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. ISSN 029-0465.