Roman Murawski

polski matematyk, logik, filozof, teolog

Roman Murawski (ur. 15 lipca 1949 w Poznaniu) – polski naukowiec: matematyk, logik, filozof i teolog. Zajmuje się logiką matematyczną i podstawami matematyki oraz filozofią i historią matematyki.

Roman Murawski
Państwo działania

 Polska

Data i miejsce urodzenia

15 lipca 1949
Poznań

profesor nauk humanistycznych
Specjalność: filozofia matematyki
Doktorat

1979 – matematyka
Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

Habilitacja

1992 – matematyka
Wydział Matematyki i Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Profesura

2001

Nauczyciel akademicki
Uczelnia

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wydział

Matematyki i Informatyki UAM

Stanowisko

profesor Zwyczajny

Okres zatrudn.

od 1972

Kierownik Zakładu Logiki Matematycznej UAM
Okres spraw.

od 1996

Poprzednik

Tadeusz Batóg

Odznaczenia
Medal Komisji Edukacji Narodowej Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Pracuje w Zakładzie Logiki Matematycznej UAM (w latach 1996-2019 był jego kierownikiem) i nauczyciel akademicki[1]. Prowadzi zajęcia z logiki i podstaw matematyki, a także filozofii i historii matematyki.

Kariera naukowaEdytuj

W latach 1967-1972 studiował matematykę na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu[2]. W roku 1979 obronił rozprawę doktorską na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Wydział Matematyki i Fizyki UAM nadał mu stopień naukowy doktora habilitowanego nauk matematycznych w 1992, na podstawie dorobku naukowego i rozprawy pt. Konstrukcje rozszerzeń modeli niestandardowych arytmetyki[1]. W 2001 otrzymał tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych w zakresie filozofii (filozofia matematyki)[1].

Studiował teologię na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu w latach 1975-1979 i uzyskał tytuł magistra teologii w zakresie teologii dogmatycznej. Następnie odbył w latach 1982-1985 studia podyplomowe i uzyskał licencjat kanoniczny (tytuł licentiatus in sacra theologia).

Był zaproszonym wykładowcą i prowadził badania naukowe na uniwersytetach w Heidelbergu i Erlangen-Nürnberg w ramach stypendium Fundacji im. Aleksandra von Humboldta oraz w Hanowerze, Oxfordzie, Brukseli i Amsterdamie. W latach 2003-2007 był członkiem Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN[1]. W latach 2006-2009 pełnił funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa Logiki i Filozofii Nauki. W okresie 2005-2012 był prodziekanem Wydziału Matematyki i Informatyki UAM. Członek Komitetu Nauk Filozoficznych PAN w kadencji 2020-2023.

Był laureatem subsydium profesorskiego Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Nagrody im. Samuela Dicksteina przyznanej przez Polskie Towarzystwo Matematyczne oraz Nagrody Naukowej Miasta Poznania. Odznaczono go Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Wybrany w poczet członków Academia Europaea[3] (Londyn). W czerwcu 2022 został członkiem korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności[4].

KsiążkiEdytuj

W dorobku publikacyjnym R. Murawskiego znajdują się m.in.[5][6]:

 • Filozofia matematyki. Antologia tekstów klasycznych, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1986, ss. 324; drugie wydanie 1994; wydanie trzecie 2003.
 • Rozwój symboliki logicznej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1988, ss. 40.
 • Funkcje rekurencyjne i elementy metamatematyki. Problemy zupełności, rozstrzygalności, twierdzenia Gödla, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1990, ss. 186; wyd. drugie 1991; wyd. trzecie 2000, wyd. czwarte 2010.
 • Filozofia matematyki. Zarys dziejów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995, ss. 239; wyd. drugie 2001; wyd. trzecie: Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2007, wyd. czwarte 2012, wyd. piąte 2013.
 • Mechanization of Reasoning in a Historical Perpective, Editions Rodopi, Amsterdam/Atlanta, GA, 1995, ss. 267 (współautor W.Marciszewski).
 • Euphony and Logos, Editions Rodopi, Amsterdam/Atlanta, GA, 1997, ss. X+534 (współredaktor J.Pogonowski).
 • Recursive Functions and Metamathematics. Problems of Completness and Decidability, Gödel's Theorems, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht/Boston/London 1999, ss. 404.
 • Zählen. Grundlage der elementaren Arithmetik, Verlag Franzbecker, Hildesheim/Berlin 2001, ss. 291 (współautor: Th Bedürftig).
 • Współczesna filozofia matematyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, ss 387.
 • Wstęp do teorii mnogości, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2005, ss 200; wyd. drugie 2006 (współautor K. Świrydowicz).
 • Podstawy logiki i teorii mnogości, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2006, ss 163; wydanie drugie 2016 (współautor K. Świrydowicz).
 • Essays in the Philosophy and History of Logic and Mathematics, Editions Rodopi, Amsterdam-New York 2010, ss. 343.
 • Philosophie der Mathematik, Walter de Gruyter, Berlin/New York 2010, ss. 322; wydanie drugie rozszerzone: Walter de Gruyter, Berlin/Boston, ss. 396; wydanie trzecie rozszerzone i przerobione: Walter de Gruyter, Berlin/Boston 2015, ss. 484; wydanie czwarte rozszerzone i przerobione: Walter de Gruyter, Berlin/Boston 2019, ss. 538 (współautor Th. Bedürftig).
 • Logos and Máthēma. Studies in the Philosophy of Mathematics and History of Logic, Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main 2011, ss. 337.
 • Filozofia matematyki i logiki w Polsce międzywojennej, Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2011, ss. 253.
 • Filozofia informatyki. Antologia, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2014, ss. 200.
 • The Philosophy of Mathematics and Logic in the 1920s and 1930s  in Poland, Birkhäuser Verlag, Basel 2014, ss. XI + 228.
 • Filozofia matematyki i informatyki, Copernicus Center Press, Kraków 2015, ss. 328 (redakcja tomu).
 • Problemy filozofii matematyki i informatyki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2018, ss. 222 (współredaktor: J. Woleński).
 • Szkice z filozofii i historii matematyki i logiki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2018, ss. 298.
 • Philosophy of Mathematics, Walter de Gruyter, Berlin/Boston 2018, ss. 469 (współautor Th. Bedürftig).
 • Z historii logiki i filozofii matematyki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2019, ss. 286.
 • Lógos and Máthema 2. Studies in the Philosophy of Logic and Mathematics, Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften, Berlin 2020, ss. 224.

PrzypisyEdytuj

 1. a b c d Prof. dr hab. Roman Murawski, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2016-06-27].
 2. Roman Murawski. prabook.com. [dostęp 2016-06-27]. (ang.).
 3. Academy of Europe: Murawski Roman, www.ae-info.org [dostęp 2020-01-23].
 4. Nowo wybrani członkowie PAU. 11 VI 2022
 5. Murawski, Roman (1949- ). Katalog Biblioteki Narodowej. [dostęp 2016-06-27].
 6. Roman Murawski (publikacje). scholar.google.pl. [dostęp 2016-06-27].

BibliografiaEdytuj