Otwórz menu główne

Roman Wysocki (historyk)

Roman Wysocki - polski historyk, doktor habilitowany nauk humanistycznych w dyscyplinie historia[1], specjalność: historia najnowsza, adiunkt w Instytucie Historii Najnowszej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Stażysta Uniwersytetu Lwowskiego im. Iwana Franki (Lwów, czerwiec 1997)[2], stypendysta Fundacji im. Stefana Batorego (Praga, październik-listopad 1998)[2], stypendysta Uniwersytetu Harvarda (styczeń-kwiecień 2003)[2], stypendysta Fundacji Lanckorońskich z Brzezia (Lwów, marzec 2006)[2]. Doktorat uzyskał w r. 1999 na podstawie dysertacji Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów w Polsce w latach 1929-1939, napisanej pod kierownictwem naukowym prof. Tadeusza Radzika (promotor pracy)[3]. Praca została opublikowana przez Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w r. 2003[4], w 2004 nominowana do nagrody naukowej im. Jerzego Giedroycia[5].

Habilitację uzyskał w dniu 18 lutego 2015 na podstawie pracy: W kręgu integralnego nacjonalizmu. Czynny nacjonalizm Dmytra Doncowa na tle myśli nowoczesnych Romana Dmowskiego. Studium porównawcze[1][6]. Recenzentami pracy habilitacyjnej byli prof. Eugeniusz Koko, prof. Jan Kęsik i dr hab. Tomasz Stryjek[7].

Współczesne opinieEdytuj

Lucyna Kulińska w opublikowanej w 2009 pracy Działalność terrorystyczna i sabotażowa nacjonalistycznych organizacji ukraińskich w Polsce w latach 1922-1939 określiła książkę Wysockiego jako nierzetelną i usprawiedliwiającą zbrodnie ukraińskich nacjonalistów, a samego Wysockiego jako apologetę zbrodniczego ruchu[a]. Także Wiktor Poliszczuk zarzucił autorowi tej pracy wybielanie OUN, świadome pomniejszanie znaczenia ideologii nacjonalizmu ukraińskiego oraz sympatię do samej ideologii tego nacjonalizmu[8]. Czesław Partacz określił książkę Wysockiego - "Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów w Polsce w latach 1929-1939" jako publikację zawierającą historię selektywną napisaną na podstawie opracowań Petro Mirczuka, ukraińskiego nacjonalisty i historyka, autora mistyfikacji - pamiętników Stelli Krenzbach[9].

UwagiEdytuj

  1. Praca ta budzi wiele zastrzeżeń natury zasadniczej. Autor skoncentrował się na stronie formalnej funkcjonowania OUN. Skupiony na szczegółach, pomija, a nawet ignoruje, prawdę o destrukcyjności tej organizacji, o jej terrorystycznym, szowinistycznym charakterze. Brak więc w książce jednoznacznego potępienia zarówno ideologii, jak i licznych akcji terrorystycznych UWO-OUN. Za to bardzo wiele miejsca zajmują informacje o represjach władz policyjno-sądowych czy wyrokach na sprawcach. Ofiary nie budzą zainteresowania autora, a jedynie ludzie podejmujący się antypolskich działań i ich motywacje – w świetle prowadzonego wywodu – wydają się autorowi wysokie i chwalebne. Brak też w pracy wykazania związku między zbrodniczą ideologią skrajnego ukraińskiego nacjonalizmu a popełnianymi czynami przestępczymi. Autor stara się, niezgodnie z prawdą historyczną, odgrodzić ideologię UWO-OUN od myśli Dmytro Doncowa. Usiłuje tuszować kłopotliwe kwestie finansowania organizacji i współpracy z wrogami Polski – głównie Niemcami, ale także z Rosją sowiecką i Litwą, przytaczając równocześnie źródła, w których o sprawach tych pisze się otwartym tekstem. Pomija istotny fakt przynależności nielegalnej OUN do międzynarodówki faszystowskiej i uczestniczenia w jej zjazdach. Nie wspomina, jakie owoce wydała po latach ideologia i praktyka działalności UWO-OUN. Wysocki jawi się więc jako kolejny apologeta zbrodniczego ruchu. Stara się go wybielać i usprawiedliwiać. Lucyna Kulińska, Działalność terrorystyczna i sabotażowa nacjonalistycznych organizacji ukraińskich w Polsce w latach 1922-1939, Kraków 2009, ​ISBN 978-83-7188-147-3​, s. 16-17.

PrzypisyEdytuj

  1. a b Uchwała Nr 5/11/2015 Rady Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Romanowi Wysockiemu
  2. a b c d Roman Wysocki na stronie Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  3. recenzentami byli prof. Andrzej Chojnowski i dr hab. Emil Horoch, opis pracy w bazie Nauka Polska
  4. Roman Wysocki Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów w Polsce w latach 1929-1939. Geneza, struktura, program, ideologia., Lublin 2003,wyd. Wydawnictwo UMCS, ​ISBN 83-227-2101-3​.
  5. UMCS Nagroda im. Jerzego Giedroycia - nominowani
  6. Roman Wysocki, W kręgu integralnego nacjonalizmu. Czynny nacjonalizm Dmytra Doncowa na tle myśli nowoczesnych Romana Dmowskiego. Studium porównawcze, Lublin 2014, Wyd. UMCS, ​ISBN 978-83-7784-473-1​ ss.543.
  7. skład komisji
  8. Wiktor Poliszczuk, Podręcznik nacjonalisty ukraińskiego, Toronto 2006
  9. Czesław Partacz, Przemilczane przyczyny ludobójstwa OUN-UPA na ludności polskiej, w: Prawda historyczna a prawda polityczna w badaniach naukowych. Ludobójstwo na Kresach południowo-wschodniej Polski w latach 1939-1946, Bogusław Paź (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011, ​ISBN 978-83-229-3185-1​, s. 152.

Linki zewnętrzneEdytuj