Romuald Huszcza

Romuald Huszcza (ur. 27 lipca 1950 w Białymstoku) – polski językoznawca, japonista, polonista i koreanista, zajmujący się także językoznawstwem ogólnym, profesor nauk humanistycznych (2015)[1], emerytowany profesor Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Ukończył studia polonistyczne (1973) i japonistyczne (1975) na Uniwersytecie Warszawskim, na którym pracował od roku 1978 do 2020. Doktoryzował się (1981) i habilitował (1997, temat pracy: Honoryfikatywność. Gramatyka – pragmatyka – typologia) na swojej macierzystej uczelni w dziedzinie językoznawstwa ogólnego i wschodnioazjatyckiego.

Jest współautorem Gramatyki japońskiej (tomy I-II, WUJ 2003) oraz monografii Gramatykalizacje japońszczyzny (UW 2012). Od roku 1988 do 1999 pracował również na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a od roku 2000 do 2021 na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, wykładając przedmioty japonistyczne i koreanistyczne. Wielokrotnie przebywał na uczelniach japońskich, prowadząc badania naukowe i zajęcia dydaktyczne, m.in. w latach 1998–1999 na Uniwersytecie Tokijskim w Katedrze Językoznawstwa jako wizytujący pracownik badawczy – stypendysta Japan Foundation (Kokusai Kōryū Kikin).

Jego badania obejmują zagadnienia m.in. z semantyki i pragmatyki języka japońskiego i koreańskiego oraz wielosystemowości w językach wschodnioazjatyckich. Jest autorem i współautorem ponad 80 publikacji z tego zakresu.

Członek Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej (KSNG).

W 2009 roku za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność na rzecz przemian demokratycznych, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i działalności społecznej został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski[2]. W 2012 za wybitne zasługi w dziedzinie japonistyki został odznaczony Orderem Wschodzącego Słońca klasy Złote Promienie ze Wstęgą[3][4].

PrzypisyEdytuj

  1. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 marca 2015 r. nr 115.3.2015 w sprawie nadania tytułu profesora (M.P. z 2015 r. poz. 298).
  2. Odznaczenia za zasługi dla Rzeczypospolitej. prezydent.pl, 16 grudnia 2009.
  3. Prof. Huszcza odznaczony Orderem Wschodzącego Słońca
  4. Odznaczenie rządu japońskiego dla dr. hab. Romualda Huszczy, prof. UW, prof. UJ (pol.). Ambasada Japonii w Polsce, 2012-11-05. [dostęp 2012-11-24]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-03-04)].

Linki zewnętrzneEdytuj