Romuald Kaczmarek

polski historyk sztuki, specjalizujący się w historii sztuki średniowiecznej, nauczyciel akademicki

Romuald Antoni Kaczmarek (ur. 16 listopada 1959[1][2]) – polski historyk sztuki specjalizujący się w historii sztuki średniowiecznej; nauczyciel akademicki związany z Uniwersytetem Wrocławskim[3].

Romuald Kaczmarek
Państwo działania

 Polska

Data urodzenia

16 listopada 1959

doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii sztuki
Specjalność: historia sztuki średniowiecza
Alma Mater

Uniwersytet Wrocławski

Doktorat

1996 – historia sztuki
Uniwersytet Wrocławski

Habilitacja

2010 – historia sztuki
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Nauczyciel akademicki
Uczelnia

Uniwersytet Wrocławski

Okres zatrudn.

od 1985

Dyrektor
Uniwersytet Wrocławski

Instytutu Historii Sztuki

Okres spraw.

od 2012

Życiorys Edytuj

Urodził się w 1959 roku. Jest absolwentem I Liceum Ogólnokształcącego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Dzierżoniowie, gdzie był laureatem II Ogólnopolskiej Olimpiady Artystycznej w sekcji plastyki w 1978 roku. Tam też zdał egzamin maturalny[4][5]. Następnie podjął studia dzienne na kierunku historia sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim, uzyskując w 1983 roku tytuł zawodowy magistra na podstawie pracy nt. Śląskie nagrobki tumbowe z figurą leżącą w XVII i XVIII wieku[6][3]. Po ukończeniu studiów przez dwa lata zatrudniony był w Bibliotece Katedry Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1985 roku został pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Katedrze Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego (od 1994 roku Instytut Historii Sztuki UWr)[4]. W 1990 roku podjął studia doktoranckie na macierzystej uczelni. W 1996 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie historii o specjalności historia sztuki na podstawie pracy pt. Rzeźba architektoniczna XIV wieku we Wrocławiu, której promotorem był prof. Mieczysław Zlat[7]. W 2010 roku Rada Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nadała mu stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii o specjalności historia sztuki na podstawie rozprawy nt. Italianizmy. Studia nad recepcją gotyckiej sztuki włoskiej w rzeźbie środkowo-wschodniej Europy (koniec XIII – koniec XIV wieku)[8].

Zawodowo związany jest z macierzystą uczelnią, gdzie obecnie zatrudniony jest na stanowisku profesora uczelnianego. Ponadto jest kierownikiem Zakładu Historii Sztuki Pradziejowej i Średniowiecznej w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego (od 2010 roku). Poza działalnością naukowo-dydaktyczną pełnił także ważne funkcje kierownicze. W latach 1999–2002 był zastępcą dyrektora ds. dydaktycznych, a od 2012 roku pełni funkcję dyrektora tegoż instytutu[9][4]. Ponadto zasiada w Komitecie Nauk o Sztuce w Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk[3].

Przypisy Edytuj

  1. Data urodzenia w katalogu głównym Biblioteki Uniwersyteckiej UWr [on-line] [dostęp 2020-10-10].
  2. Informacje na temat Romualda Kaczmarka w Krajowym Rejestrze Sądowym [on-line] [dostęp 2020-10-10].
  3. a b c Dr hab. Romuald Antoni Kaczmarek, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2020-10-11].
  4. a b c Biografia Romualda Kaczmarka na archiwalnej stronie Instytutu Historii Sztuki UWr [on-line] [dostęp 2020-10-10].
  5. Laureaci i finaliści I LO w Dzierżoniowie na stronie placówki [on-line] [dostęp 2020-10-10].
  6. Wykaz prac magisterskich na IHSz UWr [on-line] [dostęp 2020-10-10].
  7. Rzeźba architektoniczna XIV wieku we Wrocławiu w bazie „Prace badawcze” portalu Nauka Polska (OPI). [dostęp 2020-10-11].
  8. Italianizmy. Studia nad recepcją gotyckiej sztuki włoskiej w rzeźbie środkowo-wschodniej Europy (koniec XIII – koniec XIV wieku) w bazie „Prace badawcze” portalu Nauka Polska (OPI). [dostęp 2020-10-11].
  9. Struktura IHSz UWr według stanu na rok akademicki 2020/2021 [on-line] [dostęp 2020-10-11].

Linki zewnętrzne Edytuj