Romuald Turkowski

polski historyk

Romuald Wacław Turkowski (ur. 16 września 1951 w Srebrnej) – historyk, profesor nauk humanistycznych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego (Instytut Historyczny) i na Wydziale Historycznym Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

Romuald Turkowski
Kraj działania  Polska
Data i miejsce urodzenia 16 września 1951
Srebrna
profesor nauk humanistycznych
Specjalność: historia najnowsza, historia najnowsza Polski i Europy Środkowej z uwzględnieniem dziejów wsi i problematyki regionalnej, historia Polski XIX-XX w.
Alma Mater Uniwersytet Warszawski
Doktorat 1981
Uniwersytet Warszawski
Habilitacja 1992
Uniwersytet Warszawski
Profesura 2003
Uczelnia Uniwersytet Warszawski

ŻyciorysEdytuj

Absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego (1974), doktorat (1981) i habilitacja tamże (1992), profesor nadzwyczajny od 1994. W 2003 uzyskał tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych[1].

Sekretarz naukowy Instytutu Historycznego UW (1981-1985); zastępca sekretarza Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej UW (1981-1982). W 1993 został kierownikiem Studium Wieczorowego i Podyplomowego Instytutu Historycznego UW.

Członek kolegium redakcyjnego „Przeglądu Humanistycznego” od 1995, Roczników Dziejów Ruchu Ludowego - od 2001; Rady Naukowej Zakładu Historii Ruchu Ludowego w Warszawie od 1981; Rady Naukowej Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UW od 1993; Rady Naukowej Instytutu Historycznego UW i Rady Wydziału Historycznego od 1993. Visitor w London School of Slavonic and East European Studies (1988-1989); Uniwersytetu Karola w Pradze (1995-1996); Polskiego Instytutu i Muzeum im. gen. Władysława Sikorskiego w Londynie 1993, 1995, 1997-1998, 2001-2002. Członek Senatu Akademii Humanistycznej w Pułtusku i członek Rady Naukowej Wydziału Historycznego tej uczelni.

Zainteresowania naukowe: historia społeczno-polityczna Polski i Europy Środkowo-Wschodniej ze szczególnym uwzględnieniem dziejów wsi, emigracji politycznej, spraw regionalnych i wojskowości w XX w.

Bibliografia - najważniejsze publikacjeEdytuj

 • Polskie Stronnictwo Ludowe w obronie demokracji: 1945-1949, Warszawa 1992, ​ISBN 83-7059-037-3
 • Opozycja parlamentarna w KRN i Sejmie Ustawodawczym 1945-1947, Warszawa 1997
 • Historia XIX i XX wieku. Źródła do dziejów Polski w XIX i XX w. Lata 1918-1939. t. 3, (współwydawca z A. Koseskim i J. R. Szaflikiem), Pułtusk 1998, ​ISBN 83-909208-3-2
 • Polityka kadrowa w Wojsku Polskim w latach 1949-1955 [w:] Wojsko i Wychowanie nr 2/1999
 • Z dziejów sowietyzacji i indoktrynacji wojska polskiego w latach 1949-1956 [w:] Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej, Rok XLVIII, nr 3/1999
 • Historia XIX i XX wieku. Źródła do dziejów Polski w XIX i XX w. Lata 1939-1945, t. 4, cz. 1, (współwydawca z A. Koseskim i J. R. Szaflikiem), Pułtusk 2000, ​ISBN 83-88067-40-0
 • Historia XIX i XX wieku. Źródła do dziejów Polski w XIX i XX w. Lata 1939-1945, t. 4, cz. 2, (współwydawca z A. Koseskim i J. R. Szaflikiem), Pułtusk 2000, ​ISBN 83-88067-40-0
 • Parlamentaryzm polski na uchodźstwie (1945-1972). W okresie rozbicia emigracji politycznej w Londynie, Warszawa 2001, ​ISBN 83-7059-455-7
 • Żołnierze Batalionów Chłopskich - członkowie Polskiego Stronnictwa Ludowego wobec podziemia niepodległościowego w Polsce (1945-1947/1948) [w:] Bataliony Chłopskie w ocenie współczesnej historiografii (pod red. Marty Pawliny-Meduckiej), Kielce 2001, ​ISBN 83-86006-51-X
 • Parlamentaryzm polski na uchodźstwie (1973-1991). Po zjednoczeniu emigracji polskiej w Londynie, Warszawa 2002, ​ISBN 83-7059-616-9
 • Historia XIX i XX wieku. Źródła do dziejów Polski w XIX i XX w. Lata 1945-1956, t. 5, (współwydawca z A. Koseskim i J. R. Szaflikiem), Pułtusk 2003, ​ISBN 83-88067-78-8
 • Historia XIX i XX wieku. Źródła do dziejów Polski w XIX i XX w. Lata 1956-1989, t 6, cz. 1, (współwydawca z A. Koseskim i J. R. Szaflikiem), Pułtusk 2004, ​ISBN 83-89709-11-2
 • Historia XIX i XX wieku. Źródła do dziejów Polski w XIX i XX w. Lata 1956-1989, t 6, cz. 2, (współwydawca z A. Koseskim i J. R. Szaflikiem), Pułtusk 2004, ​ISBN 83-89709-11-2

PrzypisyEdytuj

 1. Prof. Romuald Wacław Turkowski, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2018-04-01].