Rosyjskie odznaczenia

lista w projekcie Wikimedia

Federacja Rosyjska (od 1991)Edytuj

Baretka Nazwa
Wyróżnienia specjalne
  Medal Złotej Gwiazdy Bohatera Federacji Rosyjskiej
  Złoty Medal Bohatera Pracy Federacji Rosyjskiej
Ordery
  Order Świętego Andrzeja Pierwszego Powołanego Apostoła
  Order Świętego Jerzego I Klasy
  Order Świętego Jerzego II Klasy
  Order Świętego Jerzego III Klasy
  Order Świętego Jerzego IV Klasy
  Order „Za Zasługi dla Ojczyzny” I klasy
  Order „Za Zasługi dla Ojczyzny” II klasy
  Order „Za Zasługi dla Ojczyzny” III klasy
  Order „Za Zasługi dla Ojczyzny” IV klasy
  Order Świętej Katarzyny Wielkiej Męczennicy
  Order Aleksandra Newskiego
  Order Suworowa
  Order Uszakowa
  Order Żukowa
  Order Kutuzowa
  Order Nachimowa
  Order Męstwa
  Order „Za zasługi wojskowe”
  Order „Za zasługi morskie”
  Order Pirogowa
  Order Honoru
  Order Przyjaźni
  Order „Rodzicielska Sława”
Znaki honorowe
  Odznaka Honorowa Krzyż Świętego Jerzego I Stopnia
  Odznaka Honorowa Krzyż Świętego Jerzego II Stopnia
  Odznaka Honorowa Krzyż Świętego Jerzego III Stopnia
  Odznaka Honorowa Krzyż Świętego Jerzego IV Stopnia
  Odznaka Honorowa „Za Dobroczynność”
  Odznaka Honorowa „Za Mentoring”
różne Odznaka Honorowa „Za Nieskazitelną Służbę”
Medale
  Medal Orderu „Za Zasługi dla Ojczyzny” I stopnia
  Medal Orderu „Za Zasługi dla Ojczyzny” II stopnia
  Medal „Za Odwagę”
  Medal Suworowa
  Medal Żukowa
  Medal Uszakowa
  Medal Niestierowa
  Medal Puszkina
  Medal „Obrońca Wolnej Rosji”
  Medal „Za wyróżnienie w ochronie porządku publicznego”
  Medal „Za wyróżnienie w ochronie granicy państwowej”
  Medal „Za odwagę w ogniu”
  Medal „Za ratowanie ginących”
  Medal Łukasza Krymskiego
  Medal „Za pracę w rolnictwie”
  Medal „Za rozwój kolei”
  Medal „Za zasługi dla rozwoju energetyki atomowej”
  Medal „Za zasługi w podboju kosmosu”
  Medal Orderu „Rodzicielska Sława”
Medale (wycofane w 2012)
  Medal „50-lecie Zwycięstwa w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 1941-1945”
  Medal „60-lecie Zwycięstwa w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 1941-1945”
  Medal „65-lecie Zwycięstwa w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 1941-1945”
  Medal Jubileuszowy „300 lat Rosyjskiej Floty”
  Medal „Na Pamiątkę 850-lecia Moskwy”
  Medal Jubileuszowy „100 lat Kolei Transsyberyjskiej”
  Medal „Za zasługi w przeprowadzeniu wszechrosyjskiego spisu powszechnego”
  Medal „Na Pamiątkę 300-lecia Petersburga”
  Medal „Na Pamiątkę 1000-lecia Kazania”
Tytuły honorowe (z odznakami)
odznaka Lotnik-Kosmonauta
odznaka Ludowy Aktor
odznaka Ludowy Architekt
odznaka Ludowy Nauczyciel
odznaka Ludowy Artysta
odznaka Zasłużony Aktor
odznaka Zasłużony Architekt
odznaka Zasłużony Lotnik Wojskowy
odznaka Zasłużony Specjalista Wojskowy
odznaka Zasłużony Nawigator Wojskowy
odznaka Zasłużony Lekarz
odznaka Zasłużony Geolog
odznaka Zasłużony Działacz Sztuk
odznaka Zasłużony Działacz Nauk
odznaka Zasłużony Geodeta
odznaka Zasłużony Projektant
odznaka Zasłużony Wynalazca
odznaka Zasłużony Leśnik
odznaka Zasłużony Lotnik-Oblatywacz
odznaka Zasłużony Mistrz Szkolnictwa Zawodowego
odznaka Zasłużony Inżynier
odznaka Zasłużony Hutnik
odznaka Zasłużony Meteorolog
odznaka Zasłużony Pilot
odznaka Zasłużony Działacz Szkoły Wyższej
odznaka Zasłużony Działacz Geodezji i Kartografii
odznaka Zasłużony Działacz Służby Dyplomatycznej
odznaka Zasłużony Działacz Gospodarki Mieszkalnictwa Komunalnego
odznaka Zasłużony Działacz Służby Zdrowia
odznaka Zasłużony Działacz Kultury
odznaka Zasłużony Działacz Przemysłu Leśnego
odznaka Zasłużony Działacz Przemysłu Naftowego i Gazowego
odznaka Zasłużony Działacz Przemysłu Spożywczego
odznaka Zasłużony Działacz Prokuratury
odznaka Zasłużony Działacz Przemysłu Rakietowo-Kosmicznego
odznaka Zasłużony Działacz Sektoru Rybołówstwa
odznaka Zasłużony Działacz Łączności
odznaka Zasłużony Działacz Sektora Rolniczego
odznaka Zasłużony Działacz Opieki Społecznej
odznaka Zasłużony Działacz Przemysłu Tekstylnego i Lekkiego
odznaka Zasłużony Działacz Transportu
odznaka Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej
odznaka Zasłużony Funkcjonariusz Organów Bezpieczeństwa
odznaka Zasłużony Funkcjonariusz Organów Bezpieczeństwa Publicznego
odznaka Zasłużony Funkcjonariusz Organów Wywiadu Zagranicznego
odznaka Zasłużony Funkcjonariusz Organów Spraw Wewnętrznych
odznaka Zasłużony Funkcjonariusz Organów Antynarkotykowych
odznaka Zasłużony Funkcjonariusz Organów Śledczych
odznaka Zasłużony Ratownik
odznaka Zasłużony Budowniczy
odznaka Zasłużony Celnik
odznaka Zasłużony Nauczyciel
odznaka Zasłużony Chemik
odznaka Zasłużony Artysta
odznaka Zasłużony Górnik
odznaka Zasłużony Nawigator
odznaka Zasłużony Nawigator Testowy
odznaka Zasłużony Ekolog
odznaka Zasłużony Ekonomista
odznaka Zasłużony Energetyk
odznaka Zasłużony Prawnik

Rosja Sowiecka i ZSRR (1917–1991)Edytuj

Baretka/
odznaka
Nazwa
Wyróżnienia specjalne
  Złota Gwiazda Bohatera Związku Radzieckiego
  Złoty Medal „Sierp i Młot” Bohatera Pracy Socjalistycznej
Ordery
  Order „Zwycięstwo”
  Order Lenina
  Order Rewolucji Październikowej
  Order Czerwonego Sztandaru
  Order Suworowa I klasy
  Order Suworowa II klasy
  Order Suworowa III klasy
  Order Kutuzowa I klasy
  Order Kutuzowa II klasy
  Order Kutuzowa III klasy
  Order Bohdana Chmielnickiego I klasy
  Order Bohdana Chmielnickiego II klasy
  Order Bohdana Chmielnickiego III klasy
  Order Aleksandra Newskiego
  Order Uszakowa I klasy
  Order Uszakowa II klasy
  Order Nachimowa I klasy
  Order Nachimowa II klasy
  Order Wojny Ojczyźnianej I klasy
  Order Wojny Ojczyźnianej II klasy
  Order Czerwonej Gwiazdy
  Order Sławy
  Order Czerwonego Sztandaru Pracy
  Order „Znak Honoru”
  Order Przyjaźni Narodów
  Order „Za służbę Ojczyźnie w Siłach Zbrojnych ZSRR” I stopnia
  Order „Za służbę Ojczyźnie w Siłach Zbrojnych ZSRR” II stopnia
  Order „Za służbę Ojczyźnie w Siłach Zbrojnych ZSRR” III stopnia
  Order Sławy Pracy I klasy
  Order Sławy Pracy II klasy
  Order Sławy Pracy III klasy
  Order „Za osobiste męstwo”
odznaka Order „Matka Bohater”
odznaka Order „Macierzyńska Sława”
Medale
  Medal „Za odwagę”
  Medal Uszakowa
  Medal „Za zasługi bojowe”
  Medal Nachimowa
  Medal „Partyzantowi Wojny Ojczyźnianej” I stopnia
  Medal „Partyzantowi Wojny Ojczyźnianej” II stopnia
  Medal „Za wybitność w ochronie granic państwowych ZSRR”
  Medal „Za wybitność w służbie wojskowej” I stopnia
  Medal „Za wybitność w służbie wojskowej” II stopnia
  Medal „Za wybitność w służbie wojskowej” III stopnia
  Medal „Za nienaganną służbę” I stopnia
  Medal „Za nienaganną służbę” II stopnia
  Medal „Za nienaganną służbę” III stopnia
  Medal „Weteran Sił Zbrojnych ZSRR”
  Medal „Za umacnianie braterstwa broni”
  Medal „Za obronę Leningradu”
  Medal „Za obronę Moskwy”
  Medal „Za obronę Odessy”
  Medal „Za obronę Sewastopola”
  Medal „Za obronę Stalingradu”
  Medal „Za obronę Kijowa”
  Medal „Za obronę Kaukazu”
  Medal „Za obronę Radzieckiego Obszaru Podbiegunowego”
  Medal „Za zwycięstwo nad Niemcami w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 1941–1945”
  Medal „Za zwycięstwo nad Japonią”
  Medal „Za zdobycie Budapesztu”
  Medal „Za zdobycie Królewca”
  Medal „Za zdobycie Wiednia”
  Medal „Za zdobycie Berlina”
  Medal „Za wyzwolenie Belgradu”
  Medal „Za wyzwolenie Warszawy”
  Medal „Za wyzwolenie Pragi”
  Medal „Za pracowniczą dzielność”
  Medal „Za pracowniczą wybitność”
  Medal „Weteran pracy”
  Medal „Za wybitną służbę w ochronie porządku publicznego”
  Medal „Za odwagę w pożarze”
  Medal „Za ratowanie tonących”
  Medal „Za ofiarną pracę w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 1941–1945”
  Medal „Za odbudowę przedsiębiorstw metalurgii żelaznej południa”
  Medal „Za odbudowę kopalni węgla Donbasu”
  Medal „Za rozwój dziewiczych ziem”
  Medal „Za budowę Bajkalsko-Amurskiej Magistrali”
  Medal „Za przekształcenie Nieczarnoziemów RFSRR”
  Medal „Za rozwój zasobów mineralnych i rozwój kompleksu nafto-gazowego Zachodniej Syberii”
  Medal jubileuszowy „W upamiętnieniu 100-lecia urodzin Władimira Iljicza Lenina”
  Medal jubileuszowy „20 lat zwycięstwa w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 1941–1945”
  Medal jubileuszowy „30 lat zwycięstwa w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 1941–1945”
  Medal jubileuszowy „40 lat zwycięstwa w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 1941–1945”
  Medal jubileuszowy „20 lat Robotniczo-Chłopskiej Armii Czerwonej”
  Medal jubileuszowy „30 lat Armii Radzieckiej i Floty”
  Medal jubileuszowy „40 lat Sił Zbrojnych ZSRR”
  Medal jubileuszowy „50 lat Sił Zbrojnych ZSRR”
  Medal jubileuszowy „60 lat Sił Zbrojnych ZSRR”
  Medal jubileuszowy „70 lat Sił Zbrojnych ZSRR”
  Medal jubileuszowy „50 lat radzieckiej milicji”
  Medal „W upamiętnieniu 800-lecia Moskwy”
  Medal „W upamiętnieniu 250-lecia Leningradu”
  Medal „W upamiętnieniu 1500-lecia Kijowa”
odznaka Medal Macierzyństwa

Carstwo i Imperium Rosyjskie (do 1917)Edytuj

Baretka Nazwa
Ordery i odznaczenia (w kolejności noszenia)
  Order Świętego Andrzeja
  Order Świętej Katarzyny
  Order Świętego Jerzego I Klasy
  Order Świętego Jerzego II Klasy
  Order Świętego Włodzimierza I Klasy
  Order Świętego Aleksandra Newskiego
  Order Orła Białego
  Order Świętego Włodzimierza II Klasy
  Order Świętej Anny I Klasy
  Order Świętego Jerzego III Klasy
  Order Świętego Stanisława I Klasy
  Order Świętego Włodzimierza III Klasy
  Order Świętej Anny II Klasy
  Order Świętego Stanisława II Klasy
  Order Świętego Jerzego IV Klasy
  Order Świętego Włodzimierza IV Klasy
  Order Świętej Anny III Klasy
  Order Świętego Stanisława III Klasy
  Krzyż Świętego Jerzego/Odznaka Honorowa Orderu Wojennego
  Medal Świętego Jerzego/Medal „Za Męstwo” („Za Waleczność”/„Za Odwagę”)
  Odznaka Honorowa Orderu Świętej Anny/Medal św. Anny
Oręż honorowy (w kolejności noszenia)
szabla/szpada Broń Złota z Brylantami (krzyż na główce rękojeści, na jelcu lub tarczce)
szabla/szpada Broń Złota „Za Waleczność”/„Za Męstwo” (napis na jelcu)
szabla/szpada Order Świętej Anny IV Klasy (krzyż na rękojeści broni białej)
Pozostałe medale (noszone w kolejności otrzymania)
  Krzyż za Zdobycie Pragi (1794)
  Medal za Zdobycie Gandży (1804)
  Krzyż za Zdobycie Bazardżyka (1810)
  Medal za Zdobycie Bazardżyka (1810)
  Medal Pamiątkowy Wojny Ojczystej (1812)
  Medal pamiątkowy Wkroczenia do Paryża (1814)
  Medal za Zdobycie Szturmem Warszawy (1831)
  Polski Znak Honorowy (1832)
  Medal za Kampanie w Azji Środkowej w Latach 1853–95
różne Medal Pamiątkowy Wojny Krymskiej w Latach 1853–56
  Medal za Obronę Sewastopola w Latach 1854–55
  Medal za Podbój Czeczenii i Dagestanu w Latach 1857–59
  Medal za Uśmierzenie Buntu Polskiego (1865)
  Medal za Kampanię Chiwańską (1873)
  Medal za miłość do Ojczyzny (1873)
  Medal Pamiątkowy Wojny w Latach 1877–78
  Medal za Kampanię Chińską (1901)
  Medal „Za bój »Wariaga« i »Koriejca«” (1904)
  Medal na Pamiątkę Koronacji Aleksandra III (1883)
  Medal na Pamiątkę Poświęcenia Katedry św. Izaaka (1858)
  Medal na Pamiątkę Poświęcenia Świątyni Chrystusa Zbawiciela (1882)
  Medal za Nienaganną służbę w policji (1876)
  Medal za Nienaganną służbę w straży więziennej (1887)
  Medal za Pracę przy Realizacji Reformy Uwłaszczeniowej (1863)
  Medal za Pracę przy Realizacji Reformy Uwłaszczeniowej w Królestwie Polskim (1865)
  Medal Czerwonego Krzyża Wojny Rosyjsko-Japońskiej 1904–1905
  Medal Czerwonego Krzyża Wojny Rosyjsko-Tureckiej 1877–1878
odznaka Krzyż Za służbę na Kaukazie (1864)
Odznaczenia emigracyjne
  Order Świętej Wielkiej Księżnej Olgi
  Order Niebieskiego Mikołaja Cudotwórcy
  Order Świętego Michała Archanioła

BibliografiaEdytuj

internetowe
drukowane
 • Valery Durov: Russian and Soviet Award Medals. Order of Lenin State History Museum. 1977 (ros. • ang.)
 • Valery Durov: Russian and Soviet Orderss. Order of Lenin State History Museum (ros. • ang.)
 • Rosyjskie Państwowe Nagrody ZSRR (tłum.). Moskwa 1987 (ros.)
 • Sowieckie Odznaczenia Honorowe (tłum.). Moskwa 1987 (ros.)
 • Valery Durov: Russian and Soviet Military Awards. Order of Lenin State History Museum. 1990 (ros. • ang.)
 • Valery Durov: The Orders of Russia. Moskwa 1993 ​ISBN 5-88528-019-3(ros. • ang.)
 • The Moscow Kremlin Old Russian Orders. Moskwa 1995 ​ISBN 5-88678-015-7(ang.)
 • Aleksandr Kuznecow: наградаы (Nagrady). Moskwa 1998 ​ISBN 5-270-01639-7(ros.)
 • Я познаю мир. Награды (Poznaję świat. Nagrody). Moskwa 1999 ​ISBN 5-7390-0818-2(ros.)
 • Alan W. Hazelton: The Russian Imperial Orders. Nowy Jork 1932 (ang.)
 • Robert Werlich: Russin Orders, Decorations and Medals. Waszyngton 1981 (ang.)
 • Tom C. Bergroth: S:t Georgs-orden. En rysk militärorden på 1700-talet (szw.)
 • Włodzimierz Jakubowski: Ordery i medale Rosji. Toruń 1993
 • Wiesław Bończa-Tomaszewski: Kodeks orderowy. Warszawa: 1939.