Rozczarowanie z powodu płci dziecka

rozpoznanie u dziecka innej płci niż oczekiwali rodzice

Rozczarowanie z powodu płci dziecka (ang. Gender disappointment, GD) – zawód pojawiający się u rodziców dziecka związany rozpoznaniem u niego innej płci niż tego oczekiwali, często nieakceptowanie jej. Wynikać może z przekonań seksistowskich i esencjalistycznych, które wpływają na preferencje[1]. W skrajnych przypadkach może prowadzić do dzieciobójstwa (w czasach nowożytnych zwłaszcza żeńskiego)[2].

PrzypisyEdytuj

  1. Tereza Hendl, Tamara Kayali Browne, Is ‘gender disappointment’ a unique mental illness?, „Medicine, Health Care and Philosophy”, 23 (2), 2020, s. 281–294, DOI10.1007/s11019-019-09933-3, ISSN 1572-8633 [dostęp 2021-01-19] (ang.).
  2. Arneet Arora i inni, Infanticide: A Concept, „Journal of Forensic Science and Medicine”, 3 (1), 2017, s. 42, DOI10.4103/jfsm.jfsm_51_15, ISSN 2349-5014 [dostęp 2021-01-21] (ang.).