Rozdzielność działania

relacja między dwoma działaniami w algebrze

Rozdzielność działania (a. dystrybutywność działania) – specyficzna własność działania dwuargumentowego względem innego działania dwuargumentowego.

WprowadzenieEdytuj

Zależność między mnożeniem a dodawaniem liczb postaci

 

i podobnie z przestawioną kolejnością czynników,

 

wykorzystuje się, niekiedy nieświadomie, podczas prowadzenia obliczeń w pamięci:

 

czyli (w tym przypadku) mnożenia przez ustaloną liczbę osobno dziesiątek i jedności danej liczby.

Można też uzupełnić jeden z czynników do „okrągłej” liczby, której iloczyn łatwo obliczyć, a następnie zrównoważyć obliczenia osobno odliczając dodaną nadwyżkę:

 

Role mnożenia i dodawania/odejmowania w powyższych przykładach są dokładnie określone i nie można ich zamienić bez szkody dla poprawności obliczeń:

 

W przypadku dzielenia regułę zaobserwowaną dla mnożenia można stosować tylko częściowo: choć

 

to jednak

 

Zapisując dzielenie w postaci ułamka obliczenia można przeprowadzić zgodnie z następującym przykładem:

 

ale mimo wszystko, podobnie jak wyżej:

 

DefinicjaEdytuj

Niech   oraz   oznaczają działania dwuargumentowe określone na ustalonym zbiorze  [a]. Działanie   jest względem  [1]:

 • rozdzielne lewostronnie, gdy dla dowolnych  
   
 • rozdzielne prawostronnie, gdy dla dowolnych  
   
 • rozdzielne obustronnie lub krótko rozdzielne, gdy
  zachodzą oba powyższe warunki.

Jeśli działanie   jest przemienne, to powyższe warunki są równoważne logicznie i wynikają one wszystkie z jednego z nich.

PrzykładyEdytuj

Arytmetyka

Dla dowolnych liczb (całkowitych, wymiernych, rzeczywistych, zespolonych)  

 • mnożenie jest rozdzielne względem dodawania[2] i odejmowania:
   
   
 • minimum i maksimum są rozdzielne względem siebie nawzajem:
   
   
 • największy wspólny dzielnik i najmniejsza wspólna wielokrotność są wzajemnie rozdzielne:
   
   
 • dodawanie jest rozdzielne względem maksimum i minimum:
   
   
Teoria mnogości

Dla dowolnie wybranych zbiorów  

 • część wspólna i suma zbiorów są rozdzielne względem siebie nawzajem:
   
   
Rachunek zdań

Dla jakkolwiek ustalonych zdań logicznych  

 • koniunkcja i alternatywa są wzajemnie rozdzielne:
   
   
Teoria kategorii

Dla dowolnie wybranych obiektów   kategorii dwukartezjańsko domkniętej[b][c]

 • produkt jest rozdzielny względem koproduktu:
   

UogólnieniaEdytuj

Najważniejszymi strukturami matematycznymi, w których zakłada się rozdzielność działań są pierścienie (a więc i ciała) oraz kraty rozdzielne [dystrybutywne] (w tym algebry pseudoboolowskie [Heytinga] i algebry boolowskie [Boole’a]).

Definicje pierścienia uogólnia się na wiele sposobów (np. półpierścień) zachowując przynajmniej jednostronną rozdzielność mnożenia względem dodawania. Rozdzielność działań można zaobserwować również w przypadku wielu innych ważnych par działań niezwiązanych (bezpośrednio) z pierścieniami: pokazują to powyższe przykłady par działań teoriomnogościowych,   i   oraz rachunku zdań,   i  

Mnożenie przez ustalony element (z lewej lub prawej strony) traktowane jako operator jest w istocie funkcją addytywną w danym pierścieniu[d]. Takie spojrzenie na mnożenie umożliwiło rozpatrywanie działań zewnętrznych względem ustalonej grupy addytywnej, co doprowadziło do rozwinięcia teorii m.in. działań grup na zbiorach, modułów nad pierścieniami (przestrzeni liniowych nad ciałami; w tym modułów/przestrzeni sprzężonych), czy grup z operatorami.

Zobacz teżEdytuj

UwagiEdytuj

 1. Innymi słowy: niech dane będą funkcje   oraz  
 2. Kategoria dwukartezjańsko domknięta to kategoria kartezjańsko domknięta (tj. mająca obiekt końcowy oraz produkty i eksponenty dowolnych dwóch obiektów) wyposażona dodatkowo w obiekt początkowy i koprodukt wraz z podanym tu warunkiem rozdzielności produktu względem koproduktu.
 3. Kanonicznym przykładem takiej kategorii jest kategoria   zbiorów z iloczynem kartezjańskim i sumą rozłączną pełniących role produktu i koproduktu.
 4. Obserwację tę można przyjąć jako aksjomat w definicji pierścieni, z którego wynikać będzie rozdzielność mnożenia względem dodawania.

PrzypisyEdytuj

 1. rozdzielność, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2021-10-15].
 2. rozdzielność mnożenia względem dodawania, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2021-10-15].

BibliografiaEdytuj