Rozkład F Snedecora

Rozkład F Snedecora – rozkład prawdopodobieństwa zmiennej losowej F o d1, d2 stopniach swobody.

Rozkład F Snedecora
Gęstość prawdopodobieństwa
Ilustracja
Dystrybuanta
Ilustracja
Parametry

stopni swobody

Nośnik

Gęstość prawdopodobieństwa

Dystrybuanta

Wartość oczekiwana (średnia)

Moda

Wariancja

Współczynnik skośności


for

Kurtoza


Odkrywca

Ronald Fisher, George W. Snedecor

Jeżeli X i Y są niezależne oraz i to: