Rozkład Fishera-Tippetta

Rozkład Fishera-Tippettarozkład zmiennej losowej służący do wyznaczania ekstremalnych wartości zmiennej losowej w pewnym przedziale czasu. Większość losowych zjawisk naturalnych (takich jak temperatura otoczenia, prędkość wiatru) daje się dobrze opisywać tym rozkładem.

Rozkład Fishera-Tippetta
Gęstość prawdopodobieństwa
Ilustracja
Funkcja gęstości prawdopodobieństwa rozkładu dla różnych wartości parametrów i
Dystrybuanta
Ilustracja
Dystrybuanta rozkładu dla różnych wartości parametrów i
Parametry

parametr położenia (liczba rzeczywista)
parametr skali (liczba rzeczywista)

Nośnik

Gęstość prawdopodobieństwa


gdzie

Dystrybuanta

Wartość oczekiwana (średnia)

Mediana

Moda

Wariancja

Współczynnik skośności

Kurtoza

Funkcja tworząca momenty

Funkcja charakterystyczna

Rozkład Gumbela jest szczególnym przypadkiem rozkładu Fishera-Tippetta, dla: