Rozkład jednostajny dyskretny

Rozkład jednostajny dyskretnydyskretny rozkład prawdopodobieństwa w którym jednakowe prawdopodobieństwo przypisane jest do różnych liczb rzeczywistych a inne liczby mają przypisane prawdopodobieństwo zero[1][2][3].

Rozkład jednostajny dyskretny
(według węższej definicji)
Funkcja rozkładu prawdopodobieństwa
Ilustracja
n=5 gdzie n=b-a+1
Dystrybuanta
Ilustracja
Dystrybuanta dyskretnego rozkładu jednostajnego przy n=5
Parametry

Nośnik
Funkcja rozkładu prawdopodobieństwa
Dystrybuanta
Wartość oczekiwana (średnia)
Mediana
Moda N/A
Wariancja
Współczynnik skośności
Kurtoza
Entropia
Funkcja tworząca momenty
Funkcja charakterystyczna

Istnieje też wersja ciągła tego rozkładu oraz uogólnienie na dowolne nośniki.

Niektórzy autorzy zakładają dodatkowo[4][5][6][7], że są wszystkimi liczbami całkowitymi z pewnego przedziału Ta wersja rozkładu przedstawiona jest w ramce z prawej strony.

Przykład: Rozkład wyników rzutu jedną kostką.

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. W. Krysicki, J. Bartos, W. Dyczka, K. Królikowska, M. Wasilewski: Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. ISBN 978-83-01-14291-9.
  2. Uniform Distribution - from Wolfram MathWorld, mathworld.wolfram.com [dostęp 2017-11-26].
  3. http://www.stat.uiowa.edu/~stramer/S39/lec5class.pdf.
  4. http://www.im.pwr.wroc.pl/~wyloman/rachunek_mechaniczny/ROZKLADY.pdf.
  5. PlanetMath: uniform (discrete) random variable.
  6. Discrete Uniform Distribution.
  7. DiscreteUniformDistribution.