Rozmierka (gmina)

Rozmierka – dawna gmina wiejska istniejąca w latach 1945–1954 i 1973–1975[4] w woj. śląskim i woj. opolskim (dzisiejsze woj. opolskie). Początkowo siedzibą gminy był Kadłub[5], a następnie Rozmierka.

Rozmierka
gmina wiejska
1945-1954 i 1973–75[1]
Państwo

 PRL

Województwo

1945–46: śląskie[1]
1946–50: śląskie
1950–54: opolskie (duże)
1973–75: opolskie (duże)
1975-75: opolskie (małe)

Powiat

strzelecki
(do maja 1975)

Siedziba

Kadłub
Rozmierka

Powierzchnia (1974)

66,28[2] km²

Populacja (1974)
• liczba ludności


5533[3]

Szczegółowy podział administracyjny (1952)
Liczba gromad

7

brak współrzędnych
Portal Polska

Gmina zbiorowa Rozmierka powstała po II wojnie światowej (w grudniu 1945[6]) w powiecie strzeleckim na terenie tzw. Ziem Odzyskanych (tzw. I okręg administracyjny – Śląsk Opolski[7][8]), powierzonym 18 marca 1945 administracji wojewody śląskiego[8][9], a z dniem 28 czerwca 1946 przyłączonym do woj. śląskiego (śląsko-dąbrowskiego)[10][11].

Według stanu z 1 stycznia 1946 gmina składała się z 8 gromad: Rozmierka, Grodzisko, Jędrynie, Kadłub, Osiek, Podborzany, Rozmierz i Sucha[12]. 6 lipca 1950 zmieniono nazwę woj. śląskiego na katowickie; równocześnie gmina Rozmierka wraz z całym powiatem strzeleckim weszła w skład nowo utworzonego woj. opolskiego[13].

Według stanu z 1 lipca 1952 gmina składała się z 7 gromad: Grodzisko, Jędrynie, Kadłub, Osiek, Rozmierka, Rozmierz i Sucha[14]. Gmina została zniesiona 29 września 1954 wraz z reformą wprowadzającą gromady w miejsce gmin[15].

Jednostkę reaktywowano 1 stycznia 1973 w tymże powiecie i województwie; w skład gminy weszły obszary 7 sołectw: Grodzisko, Jędrynie, Kadłub, Osiek, Rozmierka, Rozmierz i Sucha[16][17].

1 czerwca 1975 gmina weszła w skład nowo utworzonego (mniejszego) woj. opolskiego[18].

30 października 1975 gmina została zniesiona przez połączenie z dotychczasową gminą Strzelce Opolskie w nową gminę Strzelce Opolskie[19].

PrzypisyEdytuj

 1. a b Od 1945 pod administracją wojewody śląskiego; od 1946 jednostka administracyjna woj. śląskiego
 2. Wykaz powierzchni jednostek podziału terytorialnego dla potrzeb statystycznych, stan w dniu 1 I 1974. GUS, 1974
 3. Liczba ludności z publikacji "Rocznik Demograficzny Polski", GUS 1975-1995
 4. Od 1 grudnia 1945 do 28 września 1954 oraz od 1 stycznia 1973 do 29 października 1975
 5. Informator adresowy miast i gmin wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa: Instytut Wydawniczy Kolumna, 1948.
 6. Rozporządzenie Wojewody Śląsko-Dąbrowskiego z dnia 27 listopada 1945 (Śląsko-Dąbrowski Dziennik Wojewódzki, Nr. 34, Kat, dnia 22 grudnia 1945 r.)
 7. Utworzony 14 marca 1945 decyzją Rady Ministrów
 8. a b Andrzej Gawryszewski: Ludność Polski w XX wieku (The population of Poland in the 20th century). Warszawa: Polska Akademia Nauk, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyńskiego, 2005, s. 43-44.
 9. Dokumentu podstawy prawnej nie odnaleziono
 10. Dz.U. z 1946 r. nr 28, poz. 177
 11. Na podstawie ustawy z dnia 11 września 1944 o organizacji i zakresie działania rad narodowych (Dz.U. z 1944 r. nr 5, poz. 22) oraz dekretu z 23 listopada 1944 o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego (Dz.U. z 1944 r. nr 14, poz. 74)
 12. Podział administracyjny województwa śląsko-dąbrowskiego wraz ze skorowidzem gmin i gromad (stan z dnia 1 stycznia 1946), Wydawnictwa Instytutu Śląskiego, 1947
 13. Dz.U. z 1950 r. nr 28, poz. 255
 14. Wykaz Gromad Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej według stanu z dnia 1.VII 1952 r., PRL, GUS, Warszawa
 15. Dz.U. z 1954 r. nr 43, poz. 191
 16. Uchwała Nr XVIII/100/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu z dnia 6 grudnia 1972 r. w sprawie utworzenia gmin w województwie opolskim (Dz. Urz. WRN w Opolu z 11 grudnia 1972 r. Nr 14, poz. 167)
 17. Dz.U. z 1972 r. nr 49, poz. 312
 18. Dz.U. z 1975 r. nr 17, poz. 92
 19. Dz.U. z 1975 r. nr 35, poz. 197