Rozmieszczenie geograficzne ptaków

Rozmieszczenie geograficzne ptaków – rozmieszczenie ptaków w różnych regionach geograficznych. Pod względem rozmieszczenia geograficznego zwierząt świat dzielony jest na kilka rejonów zwanych krainami zoogeograficznymi. Zostały one wyznaczone po stwierdzeniu bardzo dużych różnic w morfologii zwierząt oraz na podstawie występowania odrębnych linii ewolucyjnych w poszczególnych rejonach. Każdy z tych obszarów ma jakieś charakterystyczne rodziny lub gatunki. Ze względu na mobilność gatunków granice krain nie są ściśle ustalone, z wyjątkiem bardzo wyraźnych barier, a w strefach przejściowych współwystępują gatunki typowe dla obu sąsiednich regionów. Różne systemy wydzielania krain zoogeograficznych nieco różnią się w szczegółach. Ponieważ ptaki łatwiej pokonują bariery niż ssaki czy płazy, przy wydzielaniu krain ze względu na ich występowanie nie wyróżnia się niektórych krain (np. madagaskarskiej).

Krainy biogeograficzne ptaków:
1. Kraina nearktyczna
2. Kraina palearktyczna
3. Oceany
4. Kraina neotropikalna
5. Kraina etiopska
6. Kraina australijska
7. Kraina antarktyczna
8. Kraina orientalna (region nieoznaczony numerem na mapie)

Rozmieszczenie ptaków w krainach zoogeograficznych Edytuj

Kraina palearktyczna bywa łączona z nearktyką w jedną krainę – holarktykę, a ta wraz z krainą etiopską i orientalną bywa zaliczana do królestwa Arktogea. Pozostałe krainy tworzą w tym systemie osobne królestwa.

Zobacz też Edytuj

Bibliografia Edytuj

  • David Burni, Ben Hoare, Joseph DiCostanzo, BirdLife International (mapy wyst.), Phil Benstead i inni: Ptaki. Encyklopedia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009, s. 70. ISBN 978-83-01-15733-3.
  • D. Baran, W. Bielański, R. Martyka, K. Śnigórska, K. Walasz (red.): Ptaki: materiały dla nauczycieli. Kraków: Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne, 2002, s. 64-67. ISBN 83-918373-1-9.