Rozprawa (nauka)

rodzaj literatury filozoficznej lub naukowej, zwykle krótsza od traktatu

Rozprawa – rozbudowany tekst naukowy lub filozoficzny poświęcony szczegółowemu, pełnemu omówieniu jednego danego zagadnienia. Rozprawa ma omawiać to zagadnienie ze spójnego i określonego punktu widzenia, prezentować obszerny materiał dowodowy oraz rozwiniętą argumentację. Bieg rozumowania i dowodzenia przedstawiony w rozprawie ma prowadzić do konkluzywnych i rozstrzygających rezultatów.

Szczególnie rozbudowane rozprawy poświęcone tematom fundamentalnym dla danej dziedziny wiedzy noszą nazwę traktatu. Rozprawa przedstawiona w celu uzyskania stopni naukowych to dysertacja[1].

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

  1. Bańko 2000 ↓, s. 342.

Bibliografia edytuj