Roztrój – układ w „młynek” trzech takich samych elementów lub części tworzących całość, najczęściej w postaci triskelionu, ale zazwyczaj elementy składowe mogą być oddzielne. Układ roztroju wykorzystywany jest głównie w heraldyce oraz ornamentalistyce. Kompozycja może tworzyć ornament lub inny układ graficzny.

Jednak nie każde trzy elementy tworzą roztrój. Przykładem może być herb Jordanowa:


BibliografiaEdytuj

  • Sławomir Górzyński, Jerzy Kochanowski „Herby szlachty polskiej”