Roztwór doskonały

Roztwór doskonały to taki roztwór, który powstając w izotermiczno-izobarycznym procesie dyfuzji nie doznaje zmiany objętości i energii wewnętrznej.

Roztwory idealne (doskonałe) spełniają prawo Raoulta w całym zakresie składu, od czystego składnika A do czystego składnika B.