Roztwarzanie (rozpuszczanie chemiczne)[1] – zjawisko chemiczne polegające na przechodzeniu substancji stałej do roztworu, połączone z reakcją tej substancji z rozpuszczalnikiem lub innym składnikiem roztworu.

Przykładowym procesem jest roztwarzanie żelaza w kwasie solnym. Optycznie zjawisko jest podobne do rozpuszczania fizycznego (stopniowe przechodzenie żelaza do roztworu – stopniowe ubywanie widocznej masy żelaza), jednak przyczyną tego stanu jest reakcja:

Fe + 2HCl → FeCl2 (rozp) + H2

Cechą różniącą rozpuszczanie chemiczne od rozpuszczania fizycznego jest to, iż odparowując rozpuszczalnik nie uzyska się produktu wyjściowego, a jedynie produkt reakcji[1].

Przypisy edytuj

  1. a b G. A. Aksielrud, A. D. Mołczanow: Rozpuszczanie ciał stałych. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1981, s. 10–11. ISBN 83-204-0310-3.