Otwórz menu główne

Rozwój prosty – zachodzi, gdy forma młodociana różni się od dorosłej jedynie mniejszymi rozmiarami i niezdolnością do rozrodu. W rozwoju tym, w przeciwieństwie do rozwoju złożonego nie występuje stadium poczwarki. Rozwój prosty występuje u ssaków, ptaków, gadów, ślimaków lądowych, większości pajęczaków, skorupiaków słodkowodnych i wirków.