Ruś Czarna – kraina historyczna na terenie dzisiejszej Białorusi, położona między Prypecią, Ptyczem, dolną Berezyną i górnym Niemnem[1]. Główne miasta regionu to Nowogródek, Wołkowysk, Słonim, Bobrujsk, Mozyr, Świsłocz, Nieśwież i powstałe później Baranowicze. Od północnego zachodu graniczy z Grodzieńszczyzną, od północy z Dzukią, od południa z Polesiem, od północnego wschodu z Rusią Białą, a od wschodu z Siewierszczyzną. Zachodni kraniec krainy leży w granicach Polski, w gminie Michałowo.

Ruś Czarna
Państwa

 Białoruś,
 Polska

Stolica

Nowogródek

Ważniejsze miejscowości

Wołkowysk, Słonim, Jałówka

brak współrzędnych
Rzeczpospolita w granicach z 1660 roku z zaznaczoną Czarną Rusią (jako Schwarzreussen) na niemieckiej mapie z 1892 roku
Województwo nowogródzkie

Terytorium

edytuj

W XVIII i XIX wieku Ruś Czarną definiowano jako obszar obejmujący województwo nowogródzkie oraz powiaty rzeczycki i mozyrski z województwa mińskiego[2].

Zygmunt Gloger w Geografii historycznej ziem dawnej Polski pisze: „Województwo Nowogrodzkie i strony Grodzieńskie, po Podlasie, nazwano, bez wyjaśnionego powodu, Rusią Czarną. Obie te jednak nazwy nie upowszechniły się nigdy w mowie ludu ziem powyższych.”[3]

Litwa i Białoruś Leona Wasilewskiego obszar Rusi Czarnej definiuje jako kraj dopływów Niemna z prawej strony.[4]

Niektórzy uczeni przypuszczają, że „kolorowe” nazwy Rusi powstały w XIII wieku i były zapożyczeniem od ludów ałtajsko-tureckich[a][5], które używały kolorów do oznaczenia kierunków geograficznych:

 • czerwień – południe,
 • biel – zachód,
 • czerń – północ,
 • wschód – niebieski,
 • środek – zielony.

Przykładowo tur., tuw., ałt. wyraz „kara”[6] znaczy zarówno „czarny”, jak i „północ”[7].

Z kolei przyjmując słowiańską logikę kolorów[8]: biały to północ (Biała Ruś), czarny to południe (Czarna Ruś), a czerwony to zachód (Czerwona Ruś, najbardziej na zachodzie położona część Rusi).

Jako pierwszy o Czarnej Rusi wspomniał węgierski kronikarz Heinrich von Mügeln(inne języki) (zm. 1380), jednak nie jest jasne czy rozumiał przez to pojęcie ziemie wchodzące później w skład Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Historia

edytuj

Ruś Czarna wchodziła w skład Rusi Kijowskiej do 1084, potem istniała jako jej księstwo zależne. Na początku XIII wieku przeszła pod zwierzchnictwo księstwa połockiego[9]. W 1239 została zhołdowana przez Mendoga. Około 1241 najechana i zniszczona przez mongolskie wojska Batu-chana. W latach 1254–1258 należała do domeny Lwa Daniłowicza. Od 1258 stała się ponownie przedmiotem litewskiej ekspansji, Do Litwy na stałe przyłączył ją książę Giedymin[10], co ostatecznie potwierdzono w 1441. Po zawarciu unii lubelskiej znalazła się w składzie Rzeczypospolitej Obojga Narodów w ramach Wielkiego Księstwa Litewskiego. Podczas IV wojny moskiewskiej została zdewastowana przez wojska rosyjskie pod dowództwem Aleksego Trubeckiego w 1655. W wyniku drugiego i trzeciego rozbioru Polski przeszła pod administrację rosyjską.

W latach 1918–1921 była teatrem walk w wojnie polsko–bolszewickiej. Po traktacie ryskim znalazła się w składzie II Rzeczypospolitej. Stan ten trwał do września 1939, po zakończeniu walk stała częścią Białoruskiej SRR. Od ataku III Rzeszy na ZSRR w 1941 do 1944 znajdowała się pod okupacją niemiecką. Od 1945 ponownie włączono ją do Związku Radzieckiego i pozostawała jego częścią do rozpadu ZSRR w 1991.

Współcześnie Ruś Czarna w większości wchodzi w skład Republiki Białoruskiej[1].

Zobacz też

edytuj
 1. W przypadku Rusi kierunki świata nie do końca się zgadzają z powyższym zapisem, gdyż Ruś Czarna jest wysunięta na zachód w stosunku do Rusi Białej. Nie oznacza to jednak, że sam pomysł nazewnictwa poszczególnych krain nie został zaczerpnięty od ludów ałtajsko-tureckich.

Przypisy

edytuj
 1. a b Ruś Czarna, [w:] Encyklopedia PWN [dostęp 2020-04-23].
 2. Bandtkie 1835 ↓, s. 2.
 3. Zygmunt Gloger, Geografia historyczna ziem dawnej Polski, Prowincya W. Księstwa Litewskiego (Magnus Ducatus Lituaniae) [online] [dostęp 2021-05-28].
 4. Leon Wasilewski, Pawet: Wasilewski Leon. Litwa i Białoruś, ROZDZIAŁ I, s. 8, [online], pawet.net [dostęp 2023-11-24] (pol.).
 5. Również w chińskim, np. 红 (hóng), oznacza czerwień, ogień i południe.[potrzebny przypis]
 6. Azer., baszk. kazach. qara, turkm. gara, uzb. qora. Grzegorz Jagodziński, Ałtajska rodzina językowa.
 7. Oleg Łatyszonek, Od Rusinów Białych do Białorusinów, Białystok 2006, s. 18 i n., ISBN 978-83-7431-120-5.
 8. Український Радянський Енциклопедичний Словник (1966) [online], irbis-nbuv.gov.ua [dostęp 2022-08-03].
 9. Michałowski 2008 ↓, s. 346 i n..
 10. Michałowski 2008 ↓, s. 410 i n..

Bibliografia

edytuj