Ruch Ludowo-Chrześcijański

Ruch Ludowo-Chrześcijański (RLCh)koło poselskie w Sejmie RP V kadencji utworzone 18 grudnia 2006 przez niektórych członków byłego Klubu Parlamentarnego Ruch Ludowo-Narodowy. Przestało istnieć 7 maja 2007, zmieniając nazwę na Koło Poselskie Ruch Ludowo-Narodowy.

Skład Koła Poselskiego Ruch Ludowo-Narodowy od 7 maja 2007:

W lutym 2007 część posłów RLCh przystąpiła do nowo powołanej partii pod nazwą Ruch Ludowo-Narodowy.