Ruch Narodowy

polskie ugrupowanie polityczne

Ruch Narodowy (RN) – polskie ugrupowanie polityczne powstałe 11 listopada 2012 (jako porozumienie organizacji narodowych), o charakterze skrajnie prawicowym[1], nacjonalistycznym, konserwatywnym, populistycznym[2], narodowo-katolickim i eurosceptycznym. 10 grudnia 2014 założone jako partia polityczna, która została zarejestrowana 11 lutego 2015. 16 stycznia 2017 wykreślona z ewidencji, 28 lutego 2018 zarejestrowana ponownie. Od 2019 wchodzi w skład federacyjnej partii Konfederacja Wolność i Niepodległość.

Ruch Narodowy
Ilustracja
Państwo

 Polska

Skrót

RN

Prezes

Krzysztof Bosak (p.o.)

Data założenia

11 listopada 2012[a]

Adres siedziby

ul. Stanisława Noakowskiego 10/12, 00-666 Warszawa

Ideologia polityczna

nacjonalizm polski, narodowy konserwatyzm, narodowy katolicyzm, prawicowy populizm, eurosceptycyzm, narodowa demokracja, militaryzm

Poglądy gospodarcze

nacjonalizm gospodarczy, protekcjonizm, ordoliberalizm, liberalizm gospodarczy

Barwy

     biel
     czerwień

Obecni posłowie
6/460
Obecni senatorowie
0/100
Obecni eurodeputowani
0/52
Obecni radni wojewódzcy
0/552
Strona internetowa
Marsz Niepodległości w Warszawie, 2013
Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w Sanoku, 2014
Pikieta w dziesiątą rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, napis (ang. ) „Unia Europejska to rak, nacjonalizm jest rozwiązaniem” – Rzeszów, 2014

Historia

Powołanie Ruchu Narodowego ogłoszono 11 listopada 2012 po Marszu Niepodległości. Ugrupowanie współtworzyło kilkadziesiąt organizacji[3], które podpisały deklarację ideową (wśród nich znalazły się m.in. Młodzież Wszechpolska, Obóz Narodowo-Radykalny – który 28 sierpnia 2015 opuścił RN[4] – oraz jedyna w tym gronie partia polityczna, Unia Polityki Realnej[5]). Organem kierowniczym RN była Rada Decyzyjna[5].

I kongres Ruchu Narodowego miał miejsce 8 czerwca 2013 w Warszawie. W kongresie uczestniczyło ponad 1000 osób z kraju i zagranicy[6]. Honorowym gościem kongresu był Rafał Ziemkiewicz. Reprezentanci ugrupowań współtworzących ruch podpisali wówczas deklarację ideową Ruchu Narodowego. II kongres Ruchu Narodowego miał miejsce 3 maja 2014 w Warszawie. Honorowymi gośćmi kongresu byli Leszek Żebrowski, Stanisław Michalkiewicz oraz Márton Gyöngyösi z węgierskiej partii Jobbik[7]. Odczytano również listy nadesłane przez sojuszników Ruchu: Roberto Fiore z Forza Nuova (Nowa Siła) oraz liderów hiszpańskiej Democracia Nacional. Podczas kongresu przyjęto postulaty programowe.

7 stycznia 2014 Ruch Narodowy ogłosił start w wyborach do Parlamentu Europejskiego w tym samym roku. Planowanymi kierunkami działania Ruchu w Europarlamencie były m.in.: budowa Europy Ojczyzn zamiast „eurofederalizmu” poprzez wypowiedzenie traktatu lizbońskiego, walka z ideologią gender, promowanie polskiej polityki historycznej na forum unijnym, zabieganie o prawa Polaków za granicą (w szczególności na Litwie), odstąpienie od pakietu klimatycznego, a także promowanie polskiego górnictwa i energetyki opartej na węglu[8]. Komitet Ruchu Narodowego zarejestrował listy we wszystkich okręgach wyborczych[9]. W wyborach na Ruch Narodowy zagłosowało 98 626 osób, co dało 1,4% głosów (oraz 9. miejsce spośród wszystkich komitetów)[10].

W wyborach uzupełniających do Senatu 7 września 2014 kandydat Ruchu Narodowego, Krzysztof Bosak, uzyskał 1082 głosy (6,42%), co uplasowało go na 3. miejscu spośród 6 kandydatów w okręgu nr 47[11].

W wyborach samorządowych w 2014 RN zarejestrował listy do sejmików we wszystkich województwach, w prawie wszystkich okręgach wyborczych. W skali kraju uzyskał 1,57% głosów i nie otrzymał żadnego mandatu radnego. RN startował również na niższym szczeblu – wystawił m.in. kandydatów na prezydentów miast: Wrocławia (Roberta Winnickiego) i Lublina (Mariana Kowalskiego). Uzyskali oni niewielkie poparcie. W marcu 2015 wspólny kandydat Ruchu Narodowego i Kongresu Nowej Prawicy w wyborach na prezydenta Zielonej Góry Krzysztof Bosak zajął 3. miejsce, uzyskując 1716 głosów (4,45%)[12][13]. Komitet RN i KNP nie uzyskał mandatów w radzie miasta.

Partia

10 grudnia 2014 ogłoszono powstanie partii Ruch Narodowy. Prezesem został Robert Winnicki, a wiceprezesami Krzysztof Bosak, Bartosz Józwiak (prezes UPR, która jednak nie została rozwiązana), Marian Kowalski, Maciej Migus i Artur Zawisza[14].

17 grudnia 2014 liderzy Ruchu Narodowego oficjalnie zaprezentowali Mariana Kowalskiego (byłego rzecznika ONR, a wcześniej wieloletniego działacza UPR) jako kandydata w wyborach prezydenckich w 2015[15]. Hasło, pod jakim wystartował kandydat RN, to „Silny człowiek na trudne czasy”[16]. W przeprowadzonych 10 maja wyborach zajął 9. miejsce, zdobywając 77 630 głosów, co stanowiło 0,52% głosów ważnych[17]. Przed II turą wyborów Zarząd Główny Ruchu Narodowego zwrócił się do dwóch kandydatów w tym etapie z pytaniem o ustosunkowanie się do wybranych kwestii programowych[18], a wobec nieuzyskania od nich odpowiedzi w tym zakresie podjął decyzję o nieudzieleniu poparcia żadnemu z nich[19]. UPR jednak poparła wcześniej Andrzeja Dudę[20].

13 czerwca 2015 odbył się I kongres partii, na którym Robert Winnicki utrzymał stanowisko prezesa[21]. Nowym wiceprezesem RN z ramienia UPR (zastępując Bartosza Józwiaka, który w tym samym roku wystąpił z RN) został Piotr Lisiecki[22]. Pod koniec sierpnia 2015 Marian Kowalski został odwołany ze stanowiska wiceprezesa partii[23] (we wrześniu z niej wystąpił).

Przed wyborami parlamentarnymi w 2015 RN zawarł porozumienie w sprawie startu z list ruchu Kukiz’15. Kandydaci do Sejmu RP popierani przez RN znaleźli się na listach wyborczych w większości okręgów[24] (ponadto nieliczni członkowie RN wystartowali też z list KORWiN i KWW Grzegorza Brauna „Szczęść Boże!”). Mandaty posłów na Sejm VIII kadencji z list komitetu Kukiz’15 uzyskało pięciu przedstawicieli Ruchu Narodowego (Adam Andruszkiewicz, Sylwester Chruszcz, Bartosz Józwiak, Tomasz Rzymkowski i Robert Winnicki)[25] oraz pięć innych osób popieranych przez partię (Marek Jakubiak, Jakub Kulesza z UPR, Jarosław Porwich, Anna Siarkowska i Rafał Wójcikowski).

23 kwietnia 2016 rada polityczna RN zarekomendowała posłom RN utworzenie odrębnego koła w Sejmie[26]. Klub Kukiz’15 opuścił jednak (w maju) jedynie prezes RN Robert Winnicki, który po opuszczeniu RN przez pozostałych posłów pozostał jedynym reprezentantem tej partii w parlamencie.

10 grudnia tego samego roku odbył się kongres programowy RN pod hasłem „Suwerenny Naród w XXI wieku”. Przemawiali na nim m.in. poseł Kornel Morawiecki (Wolni i Solidarni), Halina Nowina Konopka (Porozumienie Polskie), Marian Piłka (Prawica Rzeczypospolitej), a także inni goście – Mariusz Dzierżawski, Jacek Bartyzel, Grzegorz Braun, Jerzy Robert Nowak i Gabriel Janowski. Ponadto przedstawiciel KNP odczytał list od ówczesnego prezesa tej partii Michała Marusika[27].

W wyniku niezłożenia w ustawowym terminie sprawozdania finansowego za 2015 rok, 16 stycznia 2017 RN został wykreślony z ewidencji partii politycznych, jednak wiosną tego samego roku złożono wniosek o ponowną rejestrację[28]. Sąd dokonał rejestracji partii 28 lutego 2018 (pod pełną nazwą „Ruch Narodowy Rzeczypospolitej Polskiej”, jednak 12 października tego samego roku przerejestrowano partię ponownie na „Ruch Narodowy”)[29][30].

16 czerwca 2018 odbył się IV kongres RN, na którym Robert Winnicki pozostał prezesem, a Krzysztof Bosak – jako jedyny – wiceprezesem partii (na początku lutego 2019 został on I wiceprezesem, a funkcję II wiceprezesa objął Krzysztof Tuduj[31]; wcześniej z działalności w ugrupowaniu zrezygnował jeden z jego założycieli Artur Zawisza). Na kongresie gościli prezes KNP Stanisław Żółtek, prezes MW, rzecznik ONR, a także Grzegorz Braun, Mariusz Dzierżawski, Adam Wielomski, Maria Mirecka-Loryś i Jerzy Robert Nowak. Odczytano również list od Jacka Bartyzela[32] oraz odsłuchano nagranie Rafała Ziemkiewicza. Podpisana została „Deklaracja Niepodległości 2018”, w której zapowiedziano pracę na rzecz wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej[33].

W wyborach samorządowych w 2018 RN, podobnie jak cztery lata wcześniej, zarejestrował listy do sejmików we wszystkich województwach. W skali kraju uzyskał 1,26%, co było 9. wynikiem spośród wszystkich komitetów. W województwie warmińsko-mazurskim uzyskał 2,65% głosów, a w pozostałych regionach poniżej 2%. Wystawił kandydata na prezydenta Katowic Jakuba Kalusa, który uzyskał 1,5% głosów, zajmując przedostatnie, 6. miejsce[34]. Komitet wyborczy partii uzyskał 1 mandat w radach gmin. Ponadto związani z partią kandydaci zdobyli 1 mandat radnego powiatu (z listy PiS) oraz 3 w radach miast i gmin (z ramienia komitetów lokalnych bądź PiS)[35].

6 grudnia 2018 Robert Winnicki i Janusz Korwin-Mikke poinformowali, że RN i KORWiN zawarły porozumienie w sprawie wspólnego startu w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019[36]. 27 lutego koalicja (do której przyłączyły się także mniejsze organizacje) przyjęła nazwę Konfederacja KORWiN Braun Liroy Narodowcy[37]. Zarejestrowała ona listy we wszystkich okręgach wyborczych, znalazło się na nich 25 działaczy RN (w tym 4 na pierwszych miejscach)[38]. Konfederacja nie osiągnęła progu wyborczego. 28 czerwca zapowiedziano start Konfederacji także w jesiennych wyborach parlamentarnych[39]. 26 lipca 2019 poinformowano o zarejestrowaniu przez sąd koalicyjnej partii, ostatecznie pod nazwą Konfederacja Wolność i Niepodległość[40] (w tym samym miesiącu zarejestrowano także formalne skróty RN: „Konfederacja Ruch Narodowy” i „Konfederacja ProPolska”). Konfederacja WiN uzyskała w wyborach 11 mandatów poselskich, z czego 5 otrzymali przedstawiciele RN: Krzysztof Bosak, Krystian Kamiński, Krzysztof Tuduj, Michał Urbaniak i uzyskujący reelekcję prezes partii Robert Winnicki. Pod koniec kadencji (21 lipca 2023) do RN i koła Konfederacji (liczącego po jej akcesie 10 posłów) przystąpiła także wybrana z listy PiS Anna Siarkowska, przechodząc z Suwerennej Polski i klubu PiS.

18 stycznia 2020 na zjeździe elektorów kończącym prawybory prezydenckie, na kandydata Konfederacji w wyborach w tym samym roku wybrany został przedstawiciel Ruchu Narodowego Krzysztof Bosak[41]; po nieodbyciu się głosowania został nim także w powtórzonych wyborach. Zajął 4. miejsce, otrzymując 1 317 380 (6,78%) głosów ważnych[42]. W II turze, podobnie jak cała Konfederacja, nie udzielił poparcia żadnemu z kandydatów.

14 lutego 2023 Krzysztof Bosak został współprzewodniczącym rady liderów Konfederacji WiN (wraz ze Sławomirem Mentzenem, będącym od 2022 prezesem Nowej Nadziei, na którą w tym samym roku przemianowała się KORWiN)[43]; po wyborach jesienią tego samego roku uchylono jednak tę funkcję. 12 maja 2023 Krzysztof Bosak objął obowiązki prezesa RN, po rezygnacji z funkcji tego samego dnia ze względów zdrowotnych Roberta Winnickiego[44].

W wyniku wyborów parlamentarnych w 2023 RN, ponownie startując w ramach Konfederacji WiN, utrzymał sześcioosobowy stan posiadania w Sejmie (zdobywając 1/3 mandatów, które przypadły Konfederacji), jednak reelekcję uzyskali jedynie Krzysztof Bosak i Krzysztof Tuduj. Nie ubiegał się o nią Robert Winnicki, a bez powodzenia starali się o nią Krystian Kamiński, Anna Siarkowska i Michał Urbaniak. Mandaty uzyskali natomiast Karina Bosak (żona Krzysztofa Bosaka, formalnie nie należąca do partii), Krzysztof Mulawa, Witold Tumanowicz i Michał Wawer[45]. Krzysztof Bosak został wybrany w nowej kadencji na wicemarszałka Sejmu.

W wyborach samorządowych w 2024 przedstawiciele RN startowali do sejmików w ramach KWW Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy, nie uzyskując żadnego z 6 mandatów, które przypadły komitetowi. 14 działaczy RN kandydowało bez powodzenia z różnych komitetów na włodarzy (w tym 9 na prezydentów miast).

W wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2024 RN zdobył 2 z 6 mandatów uzyskanych przez Konfederację WiN, które otrzymali Anna Bryłka i Tomasz Buczek.

Idee i program

Ruch Narodowy odwołuje się do Romana Dmowskiego, związanych z nim organizacji endeckich: Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego, Związku Ludowo-Narodowego/Obozu Wielkiej Polski i Stronnictwa Narodowego oraz przedstawicieli obozu narodowego: Tadeusza Bieleckiego, Kazimierza Kowalskiego, Jędrzeja Giertycha, Romana Rybarskiego, Stanisława Głąbińskiego, Jerzego Zdziechowskiego, Joachima Stefana Bartoszewicza, Stanisława Strońskiego, Stefana Sacha, Stanisława i Władysława Grabskich. Główną myślą RN jest nacjonalizm polski, partia powołuje się również na idee konserwatyzmu narodowego, deklaruje promowanie wartości narodowych oraz przychylność do Kościoła katolickiego (część działaczy ma sympatie tradycjonalistyczne) i postaw pro-life. Hasłem programowym RN jest „Tożsamość-Suwerenność-Wolność”. Określa się jako „partia antysystemowa”, zgłaszając postulat „budowy państwa narodowo-demokratycznego, zastępując nim demokrację liberalną opartą na etyce i podstawach moralnych wiary chrześcijańskiej”. Celem RN jest zasadnicza zmiana społeczna – tzw. „obalenie republiki Okrągłego Stołu”. Deklaruje się jako ruch społeczny będący siecią inicjatyw społecznych na rzecz suwerenności państwa i tożsamości narodowej. Przy braku hierarchicznej i organizacyjnej zależności, kieruje się wspólnymi symbolami, autorytetami oraz postulatami wyborczymi[46].

W przyjętej w styczniu 2013 deklaracji ideowej rada decyzyjna RN wskazała jej trzy główne elementy: tożsamość (narodu, rodziny, osoby), suwerenność (państwa, kultury, ekonomiczna) i wolność (słowa, gospodarowania, osoby); oraz zadeklarowała pracę nad przemianą ojczyzny, a jako wyznacznik działania zaakcentowała ideę narodu, rozumianego jako kulturowa wspólnota pokoleń[47]. RN postuluje walkę o suwerenność kraju, naprawę polityczną i gospodarczą państwa, obronę wolności jego obywateli oraz realizację w sferze kultury i polityki tradycyjnych wartości[48].

Podczas II Kongresu Ruchu Narodowego w 2014 ogłoszono program ugrupowania. Postulaty w nim zawarte to m.in.[47]:

 • likwidacja ZUS
 • połączenie podatku dochodowego i składki na ubezpieczenia społeczne
 • „emerytura obywatelska” (świadczenie pozwalające utrzymać się na minimalnym poziomie, niezależne od wcześniejszych zarobków i czasu pracy)
 • kwota wolna od podatku przyznawana na każde dziecko w rodzinie
 • obniżenie podatku dochodowego pobieranego od mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich firm
 • przywrócenie podatku obrotowego w miejsce podatku CIT
 • ustanowienie konstytucyjnego limitu zadłużenia finansów publicznych
 • ochrona życia od poczęcia
 • pełna jawność finansów publicznych (w tym umów oraz wynagrodzeń w sektorze publicznym)
 • dozbrojenie Wojska Polskiego
 • wprowadzenie powszechnej obrony terytorialnej
 • strzelnica w każdym powiecie
 • poszerzenie dostępu do broni
 • wpisanie do konstytucji gwarancji narodowej własności polskiej ziemi
 • wypowiedzenie traktatu lizbońskiego i zastąpienie go „traktatem suwerennościowym”
 • wypowiedzenie pakietu energetyczno-klimatycznego i paktu fiskalnego UE
 • promowanie historii Polski na świecie (w tym walka z przypisywaniem Polakom odpowiedzialności za Holocaust)
 • zwalczanie „ideologii gender” w przestrzeni publicznej
 • dążenie do niezależności energetycznej Polski (wsparcie dla wydobywania gazu łupkowego oraz budowy elektrowni atomowych)

W programie znalazły się sformułowania, jak „Europa ojczyzn zamiast eurokołchozu” czy „Stop propagandzie pederastów i ideologii gender”[47].

Ruch Narodowy w kwestiach społecznych prezentuje konserwatywne stanowisko. Według programu przedstawionego podczas drugiego kongresu w 2014, fundamentem cywilizacji polskiej są wartości chrześcijańskie, a sojusznikiem tradycyjny Kościół katolicki. RN odwołuje się również do tradycji i dziedzictwa antycznego Rzymu: My jesteśmy Rzymianami, jesteśmy synami i córkami Rzymu antycznego, Rzymu w rozumieniu katolickim, jesteśmy dziedzicami Wiecznego Rzymu – Robert Winnicki podczas II Ogólnopolskiego Kongresu Ruchu Narodowego, 3 maja 2014. Postęp cywilizacyjny, który miał dokonać się w Polsce dzięki funduszom unijnym, traktowany jest jako częściowa rekompensata za straty, jakie Polska poniosła w związku z jednostronnym otwarciem rynku w okresie przedakcesyjnym, przy jednoczesnym uzależnieniu polskiego sektora bankowego od kapitału zagranicznego[49]. Partia odwołuje się także do militaryzmu[50].

10 grudnia 2016 w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbył się Kongres Programowy Ruchu Narodowego pod hasłem „Suwerenny Naród w XXI wieku”, podczas którego został zaprezentowany program polityczno-wyborczy RN pod tym samym tytułem. Postuluje on m.in. „zastąpienie starych elit nowymi”, „oddanie narodowi suwerenności” (poprzez wystąpienie z UE) oraz „budowę państwa narodowo-demokratycznego opartego na zasadach etyki chrześcijańskiej”. Zaprezentowany został także plan pomocy polskim rodzinom. W programie znalazły się postulaty poszerzenia dostępu do broni, militaryzacji, wprowadzenia kary śmierci za najcięższe przestępstwa, ochrony życia poczętego oraz sprzeciw wobec przyjmowania muzułmańskich uchodźców i postulat zaostrzenia kontroli granicznej z Ukrainą wobec wielkiego napływu imigrantów z tego kraju[51][52].

Gospodarka

W 2014 Krzysztof Bosak podczas II kongresu RN przedstawił zarys programu gospodarczego. Według RN możliwe jest łączenie szerokiego zakresu wolności gospodarczych z konstruktywnym podejściem do państwa, urządzonego w oparciu o zasady gospodarności i pomocniczości. Krzysztof Bosak stwierdził, że do takich samych wniosków doszli endeccy ekonomiści i przedstawiciele ordoliberalnej szkoły ekonomicznej[53][54]. Zapowiedziano powołanie Instytutu Strategii Narodowej, który będzie skupiał ekspertów i wypracowywał nowoczesny program dla Ruchu Narodowego.

Postulaty RN dotyczące gospodarki zostały doprecyzowane pod koniec 2016 roku w oficjalnym programie. Tezy dotyczące polityki gospodarczej zostały określone jako „wypracowana przez ruch narodowy doktryna nacjonalizmu gospodarczego[55].

RN jest przeciwnikiem wprowadzenia w Polsce waluty euro.

Ruch Narodowy w niewielkim stopniu korzysta z idei gospodarczych przedwojennych narodowców: Edwarda Taylora, Romana Rybarskiego czy Władysława Grabskiego, a także głównego trzonu przedwojennych narodowców, którzy opowiadali się za wolnym rynkiem i budową państwa wolnościowego. Popularne w partii są natomiast poglądy gospodarcze Adama Doboszyńskiego (czyli myśl gospodarcza dystrybucjonizmu)[56].

Polityka zagraniczna

Ruch Narodowy jest ugrupowaniem eurosceptycznym i opowiada się za wyjściem Polski z Unii Europejskiej[57].

Ruch Narodowy do 2022 sprzeciwiał się w programie idei bliskiej sojuszniczej współpracy państw Europy Środkowo-Wschodniej w formie federacji (Międzymorza), określając ją jako „mit Pierwszej Rzeczypospolitej”, „mit jagielloński”, „utopia”, „rojenia” i „szkodliwe tendencje”[58], zamiast tego proponując „wizję zwartego, spójnego etnicznie, kulturowo i religijnie państwa”. Uważał Federację Rosyjską za mocarstwo, równocześnie twierdząc, że nie stanowiło ono zagrożenia dla Polski na żadnej płaszczyźnie – militarnej, gospodarczej ani kulturowej[58]. Postulował odbudowę relacji handlowych z Rosją[58]. Uważał obecność sojuszniczych wojsk NATO i USA w Polsce za „odwrotność wsparcia sojuszniczego, który utrwala zależność i niesamodzielność Polski w zakresie jej zdolności obronnych”[58]. Ruch Narodowy proponował współpracę z Rosją i Chinami jako antidotum na wpływy Stanów Zjednoczonych i Niemiec, nazywając to „polityką wielowektorową”[58]. Jednakże w 2022 partia zmieniła swój stosunek do Rosji wraz z nowym programem, a Robert Winnicki stwierdził, że „Federacja Rosyjska stanowi egzystencjalne zagrożenie dla polskich interesów”[59].

Wspólne oświadczenia z węgierskim Jobbikiem w odnośnie do sytuacji na Ukrainie, świadczą o drodze do pogłębienia współpracy obu ugrupowań. Ogłoszono również polsko-węgierską wymianę kandydatów na listach w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014[60] (która ostatecznie nie doszła do skutku). Węgierscy i polscy narodowcy uważają, że krajowe rządy poświęcają interesy narodowe na rzecz eurofederalizmu. W tej konkretnej sprawie ruchy narodowe Polski i Węgier wezwały wspólnie władze państwowe swoich krajów do wysiłków politycznych i dyplomatycznych w celu ochrony zagrożonych praw mniejszości narodowych na Ukrainie z uwagi na rewolucyjne nastroje na wschodzie, w tym popularyzujące symbolikę i postaci związane z ukraińskim etnicznym szowinizmem, które to w kontekście historycznych doświadczeń krwawo obchodziły się z mniejszościami narodowymi na tych ziemiach.

11 listopada 2015 posłowie Ruchu Narodowego zaprosili do Sejmu, oprócz działaczy Jobbiku, także włoskich neofaszystów z partii Nowa Siła (Forza Nuova)[61].

Ruch Narodowy postuluje również w swoich poglądach dotyczących spraw zagranicznych dbanie o interesy Polonii za granicą, ze szczególnym uwzględnieniem Polaków na Kresach dawnej II Rzeczypospolitej.

Ruch Narodowy jest przeciwnikiem przyjmowania imigrantów.

Edukacja

W programie z roku 2016 zaproponowano między innymi wprowadzenie bonu oświatowego, wsparcie dla edukacji domowej, przywrócenie egzaminów wstępnych na studia, zwiększenie dyscypliny w szkołach poprzez wprowadzenia możliwości nakładania dodatkowych kar na uczniów oraz rodziców (takich jak kary finansowe lub prace społeczne), zakaz prowadzenia w szkołach zajęć z zakresu edukacji seksualnej przez zewnętrznych edukatorów, a także wykluczenie osób przyznających się do homoseksualizmu, biseksualizmu lub dysforii płciowej z dostępu do zawodu nauczyciela, wychowawcy, trenera oraz opiekuna przedszkolnego[62].

Działacze

Zobacz też kategorię: Politycy Ruchu Narodowego.

Zarząd Główny

P.o. prezesa:

Wiceprezesi:

Sekretarz:

 • Jakub Kalus

Skarbnik:

 • Marek Szewczyk

Pozostali członkowie:

Źródło: Władze Ruchu Narodowego [online], ruch-narodowy.pl.

Posłowie na Sejm X kadencji (od 2023)

Wszyscy posłowie RN zostali wybrani z list Konfederacji Wolność i Niepodległość i zasiadają w jej klubie.

Posłowie na Sejm IX kadencji (2019–2023)

Wszyscy posłowie RN oprócz Anny Siarkowskiej zostali wybrani z list Konfederacji Wolność i Niepodległość i wszyscy zasiadają w jej kole.

Posłowie na Sejm VIII kadencji (2015–2019)

Posłowie RN w Sejmie VIII kadencji do maja 2016:

Wszyscy posłowie RN zostali wybrani z list komitetu Kukiz’15. Posłowie opuszczający RN początkowo pozostawali w klubie Kukiz’15, jednak potem w różnym czasie z niego wystąpili.

Poparcie w wyborach

Wybory parlamentarne

Wybory Sejm Senat Rząd
Głosy Mandaty Mandaty
Liczba % +/− Liczba +/− Liczba +/−
2015 Start z list Kukiz’15
5/460
0/100
Opozycja
2019 Start w ramach Konfederacji WiN
5/460
 
0/100
Opozycja
2023
6/460
  1
0/100
Opozycja

Wybory prezydenckie

Wybory Kandydat I tura
Głosów %
2015 Marian Kowalski 77 630 0,52 (9.)
2020 Krzysztof Bosak 1 317 380 6,78 (4.)

Wybory samorządowe

Wybory Sejmiki
Głosy Mandaty
Liczba % +/− Liczba +/−
2014 1,57
0/555
2018 1,26   0,31
0/552
2024 Start w ramach KiBS
0/552

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Wybory Liczba głosów % Liczba mandatów +/-
2014 98 626 1,4 0
2019[63] 0
2024[64] 2   2

Zobacz też

Uwagi

 1. Jako partia 10 grudnia 2014.

Przypisy

 1. Jarosław Tomasiewicz. Confederacy — the polish new right wing between tradition and modernity. „Studia Politicae Universitatis Silesiensis”, s. 7–32, 12 września 2020. Uniwersytet Śląski. DOI: 10.31261/SPUS.11379. ISSN 2353-9747. (ang.). 
 2. Tomasz Litwin. Populizm w programie Konfederacji Wolność i Niepodległość. „Myśl Polityczna. Political Thought”. s. 77–104. ISSN 2658-2295. 
 3. Robert Winnicki: Rewolucja już się zaczęła. wirtualnapolonia.com, 29 sierpnia 2013.
 4. Jan Bodakowski: Rozłam w Ruchu Narodowym. Wystąpił ONR!. prawy.pl, 29 sierpnia 2015.
 5. a b Ruch Narodowy zwiera szeregi. Kongres pod koniec maja. tvn24.pl, 27 lutego 2013.
 6. Joanna Berendt: I Kongres Ruchu Narodowego: „Nasza armia przywróci porządek. Albo oni, albo my. To jest wojna”. gazeta.pl, 8 czerwca 2013.
 7. II Ogólnopolski Kongres Ruchu Narodowego. Relacja wideo – CAŁOŚĆ. wirtualnapolonia.com, 3 maja 2014.
 8. Chcą walczyć w PE z eurofederalizmem i gender. deon.pl, 7 stycznia 2014.
 9. Serwis PKW – Wybory 2014.
 10. Serwis PKW – Wybory 2014.
 11. Serwis PKW – Wybory 2014.
 12. Wybory prezydenta miasta Zielona Góra. zielona-gora.pkw.gov.pl.
 13. Oficjalne wyniki wyborów na prezydenta Zielonej Góry i do rady miasta. gazetalubuska.pl, 16 marca 2015.
 14. Paulina Małyszek: Komunikat władz Ruchu Narodowego ws. partii politycznej. narodowcy2014.pl, 10 grudnia 2014.
 15. Marian Kowalski na prezydenta!. ruchnarodowy.org, 17 grudnia 2014.
 16. Kandydaci na prezydenta. mamprawowiedziec.pl.
 17. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 maja 2015 r. o wynikach głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.. pkw.gov.pl.
 18. Paulina Małyszek: Przed debatą i drugą turą RN zwrócił się do kandydatów by ustosunkowali się do czterech kluczowych kwestii. narodowcy2014.pl, 21 maja 2015.
 19. Krzysztof Bosak: Stanowisko Ruchu Narodowego w sprawie II tury wyborów prezydenckich. narodowcy2014.pl, 22 maja 2015.
 20. UPR – „pomimo różnic programowych” – popiera Andrzeja Dudę. I zachęca do głosowania. wpolityce.pl, 18 maja 2015.
 21. Szymon Wiśniewski: Kongres Wyborczy Ruchu Narodowego. ruchnarodowy.net, 13 czerwca 2015.
 22. UPR INFO TV – Dwa tygodnie w polityce. uniapolitykirealnej.org.pl, 17 czerwca 2015.
 23. Kowalski nie jest już wiceprezesem Ruchu Narodowego. „Winnicki mnie odwołał”. kresy.pl, 29 sierpnia 2015.
 24. Kacper Nowogrodzki: Lista kandydatów oficjalnie popieranych przez Ruch Narodowy. ruchnarodowy.net, 23 października 2015.
 25. Posłowie Ruchu Narodowego w Sejmie. ruchnarodowy.net, 27 października 2015.
 26. Rada Ruchu Narodowego rekomenduje utworzenie samodzielnego koła. onet.pl, 23 kwietnia 2016.
 27. Szymon Wiśniewski: Kongres Programowy Ruchu Narodowego. ruchnarodowy.net, 11 grudnia 2016.
 28. Ruch Narodowy wykreślony z rejestru partii politycznych w Polsce. wprost.pl, 3 października 2017.
 29. Ruch Narodowy został wpisany do ewidencji partii politycznych. ruchnarodowy.net, 28 marca 2018.
 30. Wykaz partii politycznych. pkw.gov.pl.
 31. Krzysztof Tuduj II wiceprezesem Ruchu Narodowego. ruchnarodowy.net, 4 lutego 2019.
 32. List prof. Jacka Bartyzela do uczestników Kongresu Ruchu Narodowego. ruchnarodowy.net, 16 czerwca 2018.
 33. Kongres Ruchu Narodowego w Warszawie. narodowcy.net, 16 czerwca 2018.
 34. Serwis PKW – Wybory 2018.
 35. Narodowcy w samorządzie. Kilkoro radnych, w jednym regionie wyprzedzili Kukiz’15. radiozet.pl, 25 października 2018.
 36. Ruch Narodowy i Wolność utworzyły „eurosceptyczną” koalicję w wyborach do PE. radiomaryja.pl, 6 grudnia 2018.
 37. Kacper Rogacin: Konfederacja KORWiN, Liroy, Braun, Narodowcy. Zaprezentowano nazwę i logo. Znamy szczegóły. polskatimes.pl, 27 lutego 2019.
 38. Serwis PKW – Wybory 2019.
 39. Konfederacja wystartuje pod własnym szyldem. radiomaryja.pl, 28 czerwca 2019.
 40. Konfederacja zarejestrowana jako partia. „Subwencja nie jest dla nas najważniejsza”. polsatnews.pl, 27 lipca 2019.
 41. Adam Zygiel: Krzysztof Bosak kandydatem Konfederacji na prezydenta. rmf24.pl, 18 stycznia 2020.
 42. Serwis PKW – Wybory 2020.
 43. Duże zmiany w Konfederacji. Chodzi o Radę Liderów. dorzeczy.pl, 14 lutego 2023.
 44. Robert Winnicki rezygnuje z funkcji szefa Ruchu Narodowego i szefa sztabu Konfederacji. tvn24.pl, 13 maja 2023.
 45. Posłowie Konfederacji z ramienia Ruchu Narodowego. ruch-narodowy.pl.
 46. Powstaje Ruch Narodowy. onet.pl, 12 listopada 2012.
 47. a b c Program. rnarodowy.pl.
 48. Ruch Narodowy. mw.org.pl.
 49. Olaf Ryngwelski: Krzysztof Bosak o gospodarce w TVP Warszawa. narodowcy2014.pl, 6 maja 2014.
 50. Koncepcja militaryzacji narodu w publicystyce i programie Ruchu Narodowego. researchgate.net, 7 lipca 2020.
 51. Suwerenny Naród w XXI wieku. Program Ruchu Narodowego. ruchnarodowy.net, 10 grudnia 2016.
 52. Szymon Wiśniewski: Kongres Programowy Ruchu Narodowego (relacja). ruchnarodowy.net, 11 grudnia 2016.
 53. Wystąpienie Krzysztofa Bosaka na Kongresie Ruchu Narodowego. ruchnarodowy.org.
 54. Ruch Narodowy – RN – Członkowie, liderzy, sondaże. wp.pl.
 55. Robert Winnicki, Krzysztof Bosak, Witold Tumanowicz, Michał Wawer: Program Ruchu Narodowego. ruchnarodowy.net. s. 40.
 56. III Konferencja Gospodarcza im. Adama Doboszyńskiego. ruchnarodowy.net, 22 sierpnia 2017.
 57. Szymon Wiśniewski: Czas na #POLexit!. ruchnarodowy.net, 24 czerwca 2016.
 58. a b c d e Robert Winnicki, Krzysztof Bosak, Witold Tumanowicz, Michał Wawer: Program Ruchu Narodowego. s. 21–28.
 59. Paweł Kubala: Kongres Ruchu Narodowego. Partia zapowiada ofensywę. medianarodowe.com, 11 czerwca 2022.
 60. Agata Kondzińska: Polscy narodowcy idą z Jobbikiem do UE. wyborcza.pl, 27 stycznia 2014.
 61. Łukasz Woźnicki: Winnicki zabrał do Sejmu delegację neofaszystów z włoskiej Forza Nuova. wyborcza.pl, 11 listopada 2015.
 62. Robert Winnicki, Krzysztof Bosak, Witold Tumanowicz, Michał Wawer: Suwerenny naród w XXI wieku. Program Ruchu Narodowego. ruchnarodowy.net, 10 grudnia 2016. s. 80–87.
 63. Członkowie kandydowali w ramach Konfederacji KORWiN Braun Liroy Narodowcy.
 64. Członkowie kandydowali w ramach Konfederacji Wolność i Niepodległość.

Linki zewnętrzne