Ruch oporu

zorganizowany wysiłek, aby przeciwstawić się rządowi lub władzy okupacyjnej

Ruch oporu – konspiracyjna działalność mająca na celu walkę przeciwko okupantowi własnego kraju lub władzom własnego kraju nieposiadającym wystarczającej legitymacji do sprawowania władzy.

Członkowie ruchu oporu

Pojęcie to kojarzone jest głównie z II wojną światową.

Zobacz też edytuj