Ruch posuwisto-zwrotny

ruch prostoliniowy o cyklicznie zmieniającym się zwrocie

Ruch posuwisto-zwrotny – rodzaj ruchu, w którym ciało porusza się ruchem prostoliniowym po pewnym odcinku. Kierunek ruchu nie ulega zmianie, natomiast jego zwrot zmienia się cyklicznie. W zależności od użytego mechanizmu zmiany te mogą mieć zarówno charakter harmoniczny (tłok na rysunku po prawej), jak też przerywany (zawory na rysunku).

Animacja ruchu posuwisto zwrotnego
Tłok (kolor żółty) oraz zawory (kolor czerwony i niebieski) wykonują ruchy posuwisto-zwrotne, podczas gdy wał korbowy (kolor fioletowy) wykonuje ruch obrotowy

Ponieważ w krańcowych punktach ruchu (czasem określanych jako zwrot wewnętrzny i zwrot zewnętrzny) prędkość ciała jest równa zero – na ciało i obiekty z nim związane a będące w ruchu posuwisto-zwrotnym oddziałują przyśpieszenia mające w wielu przypadkach pokaźną wartość. Stąd zazwyczaj ciała wykonujące taki ruch mają z reguły konstrukcyjnie małą masę własną.

Zobacz też edytuj