Rura Bangalore

Rura Bangalore – saperski ładunek wydłużony w formie rury (lub zestawu połączonych rur) wypełnionej materiałem wybuchowym. Nazwa pochodzi od miasta Bengaluru w Indiach, gdzie została zaprojektowana w 1912 roku przez brytyjskiego sapera kpt. McClintocka.

Pierwszy odcinek rury Bangalore w Muzeum Batey ha-Osef

Broń stworzono z myślą o szybkim niszczeniu zasieków podczas ataku (cięcie drutu kolczastego ręcznym narzędziem pod ostrzałem było bardzo niebezpieczne), lecz okazała się skuteczna także w oczyszczaniu pól minowych. Używano jej podczas I i II wojny światowej.