Otwórz menu główne

Rusycyzm

zapożyczenie z języka rosyjskiego

Rusycyzmy – zapożyczenia rosyjskie, wyrazy, ich znaczenia i formy, związki wyrazowe i konstrukcje językowe przejęte lub wzorowane na języku rosyjskim.

Spis treści

Przykłady rusycyzmów w języku polskimEdytuj

słowne zapożyczenia bezpośrednieEdytuj

 • priwyczki
 • prowierka
 • rebiata
 • rozpiska
 • sobaka / obsobaczyć
 • sowieci / sowiecki
 • swołocz
 • urawniłowka
 • ustrojstwo
 • wierchuszka
 • zagwozdka
 • zajawka
 • zakawyczka
 • zsyłka
 • ichni
 • miałki
 • nachalny
 • namolny
 • ujutny
 • krugom
 • nazad
 • nikak
 • padrobno
 • chwatit
 • skolko ugodno
 • toczka w toczkę
 • w drebiezgi
 • wsjo rawno
 • katać się
 • kolebać się (w zn. wahać się)
 • nadojeść, nadojadać
 • naplewać
 • strusić
 • wygruzić
 • zaputać się

zapożyczenia zniekształconeEdytuj

Mylne znaczeniowo, utrwalone w polszczyźnie w zmienionym sensie:

 • bałagan (ros. jarmarczna szopa, widowisko - z jid.) – jako nieporządek, rozgardiasz
 • chałtura (ros. tandeta, partanina, lichota) – uboczna, niedbała praca wyłącznie dla zarobku
 • fufajka (ros. kaftanik, kamizelka) – jako waciak
 • kazionny (ros. казённый - urzędowy, formalny) – jako wspólny, powszechnie dostępny, masowy
 • pacan (ros. mały chłopiec, osoba niskiego wzrostu) – jako głupek, niepojętny
 • raspiska (ros. pokwitowanie) – jako spis czegoś, rozkład, harmonogram
 • szuja (ros. motłoch, hałastra, hultajstwo) – drań, łajdak
 • wertep/y (ros. вертеп - spelunka, miejsce podejrzane) – jako wyboje, nierówności, droga nieprzejezdna
 • żesty (ros. жесть - blacha) – jako wszelkie wyroby blaszane (wiadra, miski)
 • żulik / żul (ros. жулик - złodziejaszek) – łobuz, chuligan

kalki leksykalneEdytuj

 • czajka (ros. чайка) – zamiast prawidłowego tłumaczenia mewa (ros. czajkaчибис)
 • hadziaj (ros. хозяин) – ludność napływowa na Śląsk z dawnych kresów po 1945 r.
 • i tak (ros. итак) zamiast więc, zatem
 • jak raz (ros. как раз) zamiast właśnie, akurat
 • łódź podwodna (ros. подводная лодка) zamiast okręt podwodny (por. kuter torpedowy)
 • naliczyć (ros. насчитать)
 • na obrót (ros. на оборот) zamiast odwrotnie
 • objaśniać (ros. объяснять) zamiast wyjaśniać
 • odpuścić (ros. отпустить) zamiast darować, pofolgować, złagodzić; zrezygnować; rozgrzeszyć
 • podpadać pod (ros. подпадать под) zamiast należeć do, zaliczać się do
 • pod rząd (ros. подряд) zamiast po kolei, kolejno
 • pogranicznik (ros. пограничник) w znaczeniu żołnierz straży granicznej
 • póki co (ros. пока что) zamiast na razie, tymczasem
 • przygodzić się (ros. пригодиться) zamiast przydać/nadać się
 • przykaraulić (ros. прикараулить) zamiast aresztować, zatrzymać
 • przykładowo (ros. примерно) zamiast na przykład
 • tangenta (ros. тангента) zamiast mikrofon lub mikrofono-głośnik z przyciskiem nadawania do radiotelefonu
 • rozkułaczyć (ros. раскулачить) zamiast rozparcelować
 • rozpracować (ros. разработать) zamiast opracować, obrobić
 • rozwarstwienie (ros. расслоение) zamiast podział, rozdzielenie klas/warstw
 • tołkować (ros. толковать) zamiast wyjaśniać, coś tłumaczyć
 • wiodący (ros. ведущий) zamiast przodujący, czołowy, przewodni
 • wypiska (ros. выписка) zamiast wypis, wyciąg
 • wyszkolić (ros. вышколить) zamiast wyuczyć, wyćwiczyć
 • zagłuszka (ros. заглушка/zagłuszka) zamiast zaślepka; l.mn. zagłuszki zamiast ochronniki słuchu
 • znachodzić (się) (ros. знаходить/ся) zamiast znajdować (się)

kalki frazeologiczneEdytuj

 • robić/dać wygowor zamiast robić wymówki, udzielić nagany
 • doścignąć celu zamiast osiągnąć cel
 • na dniach zamiast w tych dniach, niedawno/niedługo
 • na dzień dzisiejszy zamiast dziś/dzisiaj
 • na marszu zamiast w marszu, podczas marszu
 • na siłę zamiast przemocą, siłą
 • nie mieć ceny zamiast być bezcennym, mieć wielką wartość
 • nie moje dzieło zamiast nie moja sprawa
 • odstawać od reszty zamiast pozostawać w tyle
 • okazać pomoc zamiast udzielić pomocy
 • po czemu zamiast za ile
 • po mojemu zamiast według mnie
 • podpaść (komuś) zamiast narazić się
 • podpadać pod zamiast zaliczać się do, (przy)należeć do
 • pójść w odstawkę zamiast otrzymać dymisję
 • pójść w sołdaty zamiast pójść/iść do wojska
 • przedstawiać sobą zamiast reprezentować
 • statek wojenno-morski zamiast okręt (ros. военнo-морскоe суднo / wojenno-morskoje sudno)
 • śledzić za kimś/czymś zamiast śledzić kogoś/coś
 • tym niemniej zamiast mimo to, jednak(że)
 • walić durnia zamiast udawać głupka
 • wlec się w ogonie zamiast pozostawać na końcu
 • wstawać ze wschodem zamiast wstawać o wschodzie (słońca)
 • w trymiga zamiast raz-dwa
 • w tym dzieło zamiast o to chodzi
 • wydusić szybę zamiast zbić szybę
 • wziąć się za coś zamiast zabrać się do czegoś
 • zadziałać zamiast wykonać, zrobić
 • zdjąć ze stanowiska zamiast usunąć, odwołać ze stanowiska
 • z wielkiej litery zamiast wielką literą, od wielkiej litery

rusycyzmy składnioweEdytuj

 • prace na budynku, mieć na magazynie, robić na hali; poza tym na przedpokoju, na warsztatach, na zakładzie/fabryce, i wszystkie łączenia z „na”, które w polskim mogą mieć inne znaczenie niż w zamyśle – np. prace na budynku w języku polskim określają prace na dachu budynku, a nie prowadzone w środku
 • dodawanie określnika (określenia miejsca) przy geograficznych nazwach własnych: np. wyspa Cypr, rzeka Wisła, miasto Łódź

BibliografiaEdytuj

 • Jerzy Podracki (red.): Polszczyzna płata nam figle. Poradnik językowy dla każdego. Warszawa: Wydawnictwa Radia i Telewizji, 1991.
 • Marek Marszałek: Rusycyzmy leksykalne w potocznej odmianie współczesnej polszczyzny. W: "Linguistics Applied", R. 2/3 (2010), s. 74-89
 • Anatol Mirowicz i in.: Wielki słownik rosyjsko-polski. T. 1-2. Warszawa: Wiedza Powszechna-Philip Wilson, 1993

Zobacz teżEdytuj