Rybonukleaza L

Rybonukleaza L, RN-aza Lenzym hydrolityczny z klasy rybonukleaz. Pełni istotną rolę w działaniu interferonu przeciw wirusom i nowotworom, biorąc udział w indukcji apoptozy i regulacji proliferacji komórek organizmu w odpowiedzi na obecność patogenu lub rozpoznania przez organizm procesu nowotworzenia[1][2].

Model struktury RN-azy L

Mechanizm działaniaEdytuj

RN-aza L w formie monomerycznej jest nieaktywna, ale w obecności 5'-fosforylowanego 2'-5'oligoadenylanu – ppp(A2'p5')nA, tak zwanego 2-5A – ulega dimeryzacji do formy aktywnej i hydrolizuje jednoniciowe RNA obecne w komórce. Z kolei 2-5A powstaje w reakcjach katalizowanych przez syntetazę 2-5A, pojawiającą się w komórkach w wyniku aktywacji odpowiednich genów przez interferon[1][2].

PrzypisyEdytuj

  1. a b S.L. Liang, D. Quirk, A. Zhou. RNase L: its biological roles and regulation. „IUBMB Life”. 58 (9), s. 508-514, 2006. DOI: 10.1080/15216540600838232. PMID: 17002978. 
  2. a b Y. Han, J. Donovan, S. Rath, G. Whitney i inni. Structure of human RNase L reveals the basis for regulated RNA decay in the IFN response. „Science”. 343 (6176), s. 1244–8, 2014. DOI: 10.1126/science.1249845. PMID: 24578532.