Rybonukleazy, RN-azy – enzymy, z klasy hydrolaz (podklasa nukleazy), dzielące cząsteczki RNA na krótsze łańcuchy lub pojedyncze nukleotydy przez hydrolizę wiązań fosfodiestrowych. Należą do enzymów trawiennych pochodzenia trzustkowego.

Endorybonukleazy dzielą cząsteczki RNA pośrodku łańcucha, egzorybonukleazy odłączają nukleotydy od 3' lub 5' końca RNA.

Rybonukleaza A składa się z pojedynczego łańcucha polipeptydowego (124 reszty aminokwasowe) zwiniętego głównie w B-harmonijkę i jest stabilizowana czterema mostkami dwusiarczkowymi.

Klasyfikacja

edytuj

Endorybonukleazy

edytuj

Egzorybonukleazy

edytuj

Bibliografia

edytuj
  • G. d'Alessio, J.F. Riordan: Ribonucleases: Structures and Functions, Academic Press, 1997.