Rykoszet – niecentralne zderzenie dwóch ciał w wyniku którego oba ciała (lub jedno – gdy jedno z nich ma masę pomijalnie małą w stosunku do drugiego, np. zderzenie piłki ze ścianą) zmieniają kierunek swojego ruchu (o kąt znacznie różniący się od 0° i 180°) na skutek tego, że punkt przecięcia torów ruchu nie leży na odcinku łączącym środki masy obu ciał (podobnie punkt zetknięcia obu ciał w chwili zderzenia nie leży na odcinku łączącym środki ich masy). W wyniku rykoszetu zmiana pędów obu ciał jest znacznie mniejsza niż przy zderzeniu centralnym.

Rykoszet pocisków

Rykoszetem nazywa się też wynik takiego zderzenia, np. pocisk karabinowy wystrzelony pod innym kątem niż prostopadle do powierzchni i odbity od tej powierzchni.