Rym homonimiczny

współbrzmienie homonimów (wyrazów o tym samym brzmieniu, ale różnym znaczeniu)

Rym homonimiczny – współbrzmienie, w którym uczestniczą homonimy[1], czyli wyrazy o tym samym brzmieniu, ale różnym znaczeniu, na przykład rak (skorupiak) – rak (nowotwór).

Rym homonimiczny trzeba odróżniać od rymu tautologicznego, w którym powtórzone zostaje to samo słowo w tym samym znaczeniu.

PrzypisyEdytuj

  1. Stanisław Sierotwiński, Słownik terminów literackich, Wrocław 1966, s. 233.