Rynek kasowy (rynek spot) – rynek, na którym transakcje są realizowane najpóźniej w drugim dniu roboczym od momentu ich zlecenia. Transakcje dokonywane na rynku kasowym są opłacane w momencie ich zawarcia – transferowi podlega w tym przypadku kapitał. Na tym rynku są dokonywane transakcje instrumentami finansowymi, tj. akcje, obligacje, warranty, prawa poboru, prawa do akcji, certyfikaty inwestycyjne.

Zobacz teżEdytuj

BibliografiaEdytuj

  • M. Kachniewski, B. Majewski, P. Wasilewski, Rynek kapitałowy i giełda papierów wartościowych, Ferk, Warszawa 2008, ISBN 83-922607-9-1